Motiveringsbeginsel (1) – Verwerpelijke reactie gemeente Epe

Er komt een verwerpelijke reactie van gemeente Epe binnen op de aanvraag van 19 november 2020.

Verwerpelijke reactie gemeente Epe

De reactie van gemeente Epe is verwerpelijk omdat:

  1. dit geen rechtmatige afdoening van een aanvraag is (Awb);
  2. het zonder meer toezenden van een intern bestuurlijk stuk onbehoorlijk is;
  3. het stuk nog altijd geen antwoord op de vraag geeft (dus geen motivering) en eigenlijk alleen maar erop duidt dat binnen het gemeentebestuur kennelijk de onduidelijk ook al leeft, maar men in tegenstelling tot de burger wel genoegen neemt met een nietszeggend antwoord.

Geachte [......],

Bijgevoegd sturen wij u het onderliggende document als het gaat om ons besluit om de betaaldatum van bijstandsuitkeringen in december niet naar voren te halen. Net als alle andere inwoners van de gemeente Epe met een bijstandsuitkering ontvangt u uw bijstandsuitkering op 30 december 2020.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Participatie
Afdeling Samenleving

 

pho1

pho2

pho