Motiveringsbeginsel (1) – Herinnering bij uitblijven nadere beantwoording

Gemeente Epe reageert niet op de vraag om opheldering. Dat vraagt om een herinnering.

Herinnering bij uitblijven nadere beantwoording

De burger op 8 juli 2020 om 17:08 uur:

Geacht Team Participatie,

Op 15 juni 2020 heb ik een vraag gesteld waarop u mij het antwoord nog schuldig bent.

Aan uw reactie op dezelfde dag ontbreekt een document waaruit de gemaakte keuze van gemeente Epe voor het later uitbetalen van de bijstandsuitkering van de maand december ten opzichte van Apeldoorn en Brummen formeel blijkt.

Ik verzoek u nogmaals om mij dat document toe te zenden of een verwijzing te geven naar waar ik het kan inzien.

Met vriendelijke groet,

[......]