Motiveringsbeginsel (1) – Klacht wegens geen beantwoording

Het niet beantwoorden van een vraag door een gemeente is een kwestie van onbehoorlijke bejegening. Daarvoor staat de interne klachtregeling van de gemeente open.

Klacht wegens geen beantwoording

Gemeente Epe

College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 9 september 2020

Onderwerp: geen beantwoording

Geachte college,

Hierbij dien ik een klacht in tegen uw Afdeling Samenleving, Team Participatie over geen beantwoording van mijn vraag van 15 juni 2020 met zaaknummer 149731.

Deze klacht doe ik met tegenzin omdat er al vier klachten lopen en ik daar eigenlijk geen vijfde aan wil toevoegen. Gemeente Epe dwingt mij echter – nadat ik op 8 juli 2020 een herhaald verzoek tot beantwoording deed - om op deze manier alsnog een antwoord te krijgen.

Ik ben bereid om deze klacht in te trekken als ik alsnog antwoord op mijn vraag van 15 juni 2020 krijgt.

Ik voeg de relevante stukken bij.

Hoogachtend,

[......]