Motiveringsbeginsel (1) – Gemeente verklaart klacht gegrond

Gemeente Epe besluit na de klachtbehandeling dat de klacht van 9 september 2020 gegrond is en de burger antwoord had moeten krijgen en dit zo spoedig mogelijk alsnog zal gebeuren.

Gemeente verklaart klacht gegrond

Besluit klacht blad 1

Besluit klacht blad 2