Motiveringsbeginsel (1) – De kwestie

Bijgewerkt: vr 25 december 2020 - 14:43 uur

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Een handeling die daaronder valt, is het maandelijks uitbetalen van de bijstandsuitkering aan mensen waarvan is vastgesteld dat ze er recht op hebben.

Epe: uitkering in december ná de kerst

Terwijl in gemeente Apeldoorn en in gemeente Brummen de bijstandsuitkering vóór de kerstdagen wordt uitbetaald, krijgen de belanghebbenden in gemeente Epe hun geld zo laat mogelijk in het jaar, ná de kerstdagen. Dit is op z'n minst opmerkelijk aangezien de uitvoering van de Participatiewet net als door gemeente Brummen door gemeente Epe aan gemeente Apeldoorn is uitbesteed.

Hoe zit dat? Wat is de motivering hiervoor?

03/06/2020 | Stap 1: navraag doen

Het is naïef om zomaar aan te nemen dat een gemeente voor alles een goede reden heeft. Sterker nog, vaak zal blijken dat dit niet het geval is. Daarom in deze kwestie eerst maar eens navraag doen.
Informatieverzoek gemeente Epe >

15/06/2020 | Stap 2: beantwoording gemeente en reactie daarop

Binnen afzienbare tijd geeft gemeente Epe antwoord op de vraag van 3 juni 2020. Het antwoord zelf doet de wenkbrauwen echter fronzen.
Beantwoording en reactie >

08/07/2020 | Stap 3: herinnering bij uitblijven nadere beantwoording

Gemeente Epe reageert niet op de vraag om opheldering. Dat vraagt om een herinnering.
Herinnering >

09/09/2020 | Stap 4: klacht wegens geen beantwoording

Het niet beantwoorden van een vraag door een gemeente is een kwestie van onbehoorlijke bejegening. Daarvoor staat de interne klachtregeling van de gemeente open.
Klacht >

04/11/2020 | Stap 5: gemeente verklaart klacht gegrond

Gemeente Epe besluit na de klachtbehandeling dat de klacht van 9 september 2020 gegrond is en de burger antwoord had moeten krijgen en dit zo spoedig mogelijk alsnog zal gebeuren.
Gemeentelijk besluit over klacht >

19/11/2020 | Stap 6: aanvraag vervroegde uitbetaling

Omdat een goede motivering voor het uitbetalen van de bijstandsuitkering na de kerst uitblijft, ook na een gegronde klacht, dan maar een aanvraag vervroegde uitbetaling om te onderzoeken of die weg wel resultaat oplevert.
Aanvraag >

23/11/2020 | Stap 7: verwerpelijke reactie gemeente Epe

Er komt een verwerpelijke reactie van gemeente Epe binnen op de aanvraag van 19 november 2020.
Reactie gemeente Epe >