Motiveringsbeginsel (1) – Beantwoording gemeente en reactie daarop

Binnen afzienbare tijd geeft gemeente Epe antwoord op de vraag van 3 juni 2020. Het antwoord zelf doet de wenkbrauwen echter fronzen.

Beantwoording gemeente en reactie daarop

Gemeente Epe op 15 juni 2020 om 15:22 uur:

Geachte heer [......],

De betaaldatum van de bijstandsuitkering voor inwoners uit Epe wijkt inderdaad af van die van Apeldoorn/Brummen.

Gemeente Epe heeft de keuze gemaakt om de betaaldatum niet naar voren te halen, omdat inwoners met een bijstandsuitkering dan in januari een week langer met hetzelfde budget moeten rondkomen. Dit kan leiden tot betalingsproblemen.

Met vriendelijke groet,

Team Participatie
Afdeling Samenleving

Reactie daarop van de burger op 15 juni 2020 om 16:16 uur:

Geacht Team Participatie,

Aan uw reactie ontbreekt een document waaruit de gemaakte keuze van gemeente Epe formeel blijkt.
Ik verzoek u om mij dat document toe te zenden of een verwijzing te geven naar waar ik het kan inzien.

Vervolgens zal ik mij gaan buigen over drie vragen:

Ontkent gemeente Epe het eigen verantwoordelijkheidsbesef van de inwoners met een bijstandsuitkering?
Verzint gemeente Epe uit het niets een extra week? (immers de uitkering van november dekt alle weken van december)
Beschuldigt gemeente Epe impliciet gemeente Apeldoorn en gemeente Epe van het mogelijk in betalingsproblemen brengen van hun inwoners met een bijstandsuitkering?

Met vriendelijke groet,

[......]