Motiveringsbeginsel (1) – Aanvraag vervroegde uitbetaling

Omdat een goede motivering voor het uitbetalen van de bijstandsuitkering na de kerst uitblijft, ook na een gegronde klacht, dan maar een aanvraag vervroegde uitbetaling om te onderzoeken of die weg wel resultaat oplevert.

Aanvraag vervroegde uitbetaling

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 19 november 2020

Onderwerp: aanvraag vervroegde uitbetaling bijstandsuitkering december 2020

Geacht college,

Hierbij verzoek ik u om mijn bijstandsuitkering in december 2020 uit te betalen op 23 december 2020 in plaats van 30 december 2020 (zoals vermeld bij ‘Betaaldata bijstandsuitkering’ op Apeldoorn.nl).

FEITEN
Op 3 juni 2020 heb ik via een informatieverzoek (zaaknummer 149731) bij u om opheldering gevraagd over het verschil in betaaldata voor inwoners van gemeente Apeldoorn/Brummen en gemeente Epe.
Op 15 juni 2020 heb ik een reactie van het Team Participatie, Afdeling Samenleving gekregen. Op dezelfde dag heb ik de gemeente laten weten dat aan die reactie informatie ontbreekt ten aanzien van wettelijke borging en dat ik die alsnog wil ontvangen.
Op 8 juli 2020 heb ik een herinnering gestuurd aan de gemeente met het verzoek om mij alsnog de informatie te verstrekken.
Op 7 september 2020 heb ik een klacht (zaaknummer 204360) ingediend wegens het nog altijd niet toezenden van de gevraagde informatie.
Op 4 november 2020 is mijn klacht namens u gegrond verklaard door de afdeling Samenleving en is mij in het besluit de toezegging gedaan: “U ontvangt zo spoedig mogelijk alsnog een antwoord op uw vraag.”
Heden 19 november 2020 stel ik vast dat ik nog steeds geen antwoord in de vorm van het alsnog verstrekken van de ontbrekende informatie heb ontvangen.

OVERWEGINGEN
Gemeente Epe is geruime tijd (5 maanden!) in de gelegenheid geweest om de ontbrekende informatie te verstrekken, maar heeft deze - een herinnering en een gegronde klacht ten spijt - verzuimd te verstrekken. Hieruit trek ik de conclusie dat er geen aantoonbare wettelijk motivering bestaat om mijn bijstandsuitkering van december een week later te verstrekken dan inwoners van gemeente Apeldoorn/Epe.

De uitleg van Team Participatie/Afdeling Samenleving op 15 juni 2020 schiet behalve naar inhoud an sich naar mijn oordeel tekort door de ontbrekende informatie ten aanzien van wettelijke borging.

Gelet op het voorgaande meen ik in mijn recht te staan bij het indienen van deze aanvraag voor vervroegde uitbetaling van mijn uitkering op 23 december 2020 in plaats van 30 december 2020.

Hoogachtend,

[......]