Burgerexperimenten

In je hemd in de bijstand

Stel je zit al jaren in de bijstand en al die tijd doet de gemeente er niets aan om je eruit te helpen.
Wat zou je kunnen doen als burger om je te verzetten tegen een falende gemeente, tegen dit onrechtmatig handelen?

Bestrijding van ambtenarenleugens

Ray Heijder gaat de confrontatie aan met leugenachtige ambtenaren bij gemeente Apeldoorn. Volg zijn avonturen in dit burgerexperiment.

Kostendelersnorm in de bijstand, een doorn in het toog

De landelijke discussie rond de kostendelersnorm in de bijstand wordt steeds nadrukkelijker.
Ray Heijder wil de afloop daarvan niet afwachten en komt voor zichzelf op.

Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom

Hoe zit dat toch met een aanvraag die je hebt ingediend bij jouw gemeente waarop geen besluit wordt genomen? Dan kun je uiteindelijk toch een beslissing afdwingen en zelfs een dwangsom krijgen?
Nu met een heuse zaak in de praktijk: zaak ARN 20/6127 (zitting rechtbank 25 februari 2021 in Arnhem).

Mondkapjesplicht

Ray Heijder probeert zolang mogelijk onder de mondkapjesplicht uit te komen. Ook heeft hij een ontheffing mondkapjesplicht aangevraagd.

AO & IC + AVG bijstandsdossiers Apeldoorn/Brummen/Epe

Gaat het wel goed daar in Apeldoorn, Epe en Brummen bij de gemeentelijke samenwerking rond bijstandsdossiers?
Tijd voor een journalistiek onderzoek.

Klacht tegen gedragingen BOA's gemeente Epe

Aan de hand van een incident op 6 februari 2021 in Vaassen (gemeente Epe) gaan we eens in de praktijk kijken of BOA's behoorlijk en rechtmatig handelen.