Gemeente Apeldoorn: ‘Alle arbeid is passend’

Bijgewerkt: wo 23 juni 2021 - 16:19 uur

> Start
> Woordgebruik
> Aansluiting bij wet- en regelgeving

Gemeente Apeldoorn neemt met de term 'alle arbeid is passend' een groot risico op dwaling bij de uitvoering van de Participatiewet. Hierdoor lopen naast haar eigen inwoners ook die van gemeente Epe en gemeente Brummen gevaar. Die gemeenten hebben de uitvoering van de Participatiewet volledig aan gemeente Apeldoorn uitbesteed.

Het gevaar van deze onjuiste vertaling van de wet is hierin gelegen:

Met 'alle arbeid is passend' heeft de uitvoeringsorganisatie gemeente Apeldoorn een vals instrument in handen om bijstandgerechtigden te dwingen om te solliciteren op arbeid die niet passend is.


Geen aansluiting op landelijke wetgeving

De term 'alle arbeid is passend' sluit niet aan op de geldende landelijke wetgeving, dat is de Participatiewet.

De Participatiewet spreekt over: het verkrijgen, aanvaarden en behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.

Voordat de term algemeen geaccepteerde arbeid werd ingevoerd, was 'passende arbeid' in gebruik. Algemeen geaccepteerde arbeid verplicht tot het breder verkrijgen, aanvaarden en behouden van arbeid dan bij de term 'passende arbeid'. Toch moet arbeid nog altijd passend zijn. De term 'algemeen geaccepteerde arbeid' maakt alleen dat meer soorten arbeid (breder palet) als passend worden beschouwd, maar nog altijd niet dat alle arbeid passend is.

Vergelijk het met een broek. We kunnen spreken over algemeen geaccepteerde broeken. Stel dat we die broeken verplichten als werkuniform, dan kunnen dat veel soorten broeken zijn die misschien niet direct aansluiten bij de smaak van de drager. Veel broeken zijn dan passend, maar de broek moet nog altijd passend zijn. Er kan van iemand niet worden verwacht dat hij of zij een broek draagt die meerdere maten te klein is.

Zo is het ook met algemeen geaccepteerde arbeid. Het kan zijn dat van iemand wordt verwacht om arbeid te aanvaarden die hij of zij eerder nooit heeft gedaan, maar die wel algemeen geaccepteerd is. Echter het werk moet nog steeds passend zijn en dat hangt van meerdere factoren af. Het is individueel maatwerk.