Aansluiting bij wet- en regelgeving

Bijgewerkt: wo 23 juni 2021 - 11:58 uur

> Start
> Woordgebruik

De woorden die een gemeente kiest om te richten tot haar inwoners moeten aansluiten bij landelijke en lokale wet- en regelgeving. Ook moet woordgebruik voldoen aan (zoals dat deftig wordt geformuleerd) "wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt."

Gemeenten hebben hierbij een grote uitdaging: het moet allemaal ook een beetje leesbaar en verstaanbaar zijn voor de inwoners!


Begrijpelijke taal

De meest veilige manier om met woordgebruik (terminologie) aan te sluiten op wet- en regelgeving is door daar woordelijk uit over te nemen (zonder vertaalslag). Een groot traditioneel probleem daarbij is dat wetteksten en juridisch taalgebruik nogal ontoegankelijk zijn. Daarom is er voor communicatie tussen de gemeente en haar inwoners een vertaalslag nodig om tot begrijpelijke taal te komen.

Hier liggen grote uitdagingen en tegelijkertijd grote gevaren op de loer.

Maar gemeente, durf begrijpelijke taal te spreken!


Spanningsveld

Het spanningsveld waarin een gemeente bij woordgebruik zit, is het gebied tussen twee doelstellingen:

  1. De wens om in begrijpelijke taal met de inwoners te communiceren;
  2. De noodzaak dat de communicatie wettelijk en juridisch verantwoord blijft.

Het gevaar ligt op de loer dat het goedbedoeld vertalen van wet- en regelgeving naar begrijpelijke taal leidt tot onrechtmatig handelen door de gemeente en/of het te goeder trouw in de fout gaan van inwoners.

Dit kan ongewild leiden tot de mening, indruk en/of conclusie: de overheid of de burger is onbetrouwbaar.


Dwaling bij de uitvoering

Verkeerde vertaling naar begrijpelijke taal, ofwel woordgebruik (terminologie) dat niet aansluit op wet- en regelgeving, leidt meestal tot dwaling bij de uitvoering. Daardoor kunnen zowel inwoners als gemeenten worden geschaad in hun belangen.

Dat vergroot de kans op bestuursrechtelijke procedures (klachten, bezwaren en beroepen).


Gemeente Apeldoorn: 'Alle arbeid is passend'

De term 'Alle arbeid is passend' is een onjuiste vertaling bij de uitvoering van de Participatiewet. Er zijn gemeenten die deze term ten onrechte gebruiken. Gemeente Apeldoorn is er een voorbeeld van.