Wist je dat…

Bijgewerkt: di 16 februari 2021 - 11:49 uur


 • de ‘Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’ (Staatscourant) sinds 1 december 2020 bepaalt dat…
  • groepsvorming niet beperkt kan worden in de woning? Dus vier lekker kerst met wie je wil!
   “Bij ministeriële regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, worden aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal personen.” Wet publieke gezondheid, artikel 58g eerste lid.
  • je geen mondkapje hoeft te dragen in de publieke ruimte als je een kunstenaar meeneemt die een portret of een ander beeld van je maakt?
   “De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen tijdens het poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen.”
  • een mondkapje de neusgaten en de mond volledig moet afdekken en dus niet – zoals in de praktijk soms wordt gesteld – ook de kin?“maar dient wel de mond en de neusgaten volledig te bedekken.”
  • een spatscherm niet geldt en is toegestaan als alternatief voor een mondkapje?
   “Ook een spatscherm is geen mondkapje. Dit bedekt immers de mond en neusgaten niet volledig.”