Wet- en regelgeving

Bijgewerkt: di 25 mei 2021 - 18:21 uur

Ministeriële regeling

De mondkapjesplicht is aan ons opgelegd met een ministeriële regeling. Dit is geen wet, maar wel gebaseerd op een wet.

De tijdelijke regeling is per 27 februari 2021 verlengd tot 1 juni 2021!
EN OP 25 MEI 2021 GECONSTATEERD: WEER VERLENGD, NU TOT 1 SEPTEMBER 2021!
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

De grond voor de ‘Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’ (Staatscourant) ligt in de Wet publieke gezondheid, Wpg (Wettenbank Overheid.nl).

Om precies te zijn, de grondslag wordt gevormd door artikelen 58e, eerste lid, en 58j, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wpg.

Wet publieke gezondheid (Wpg)

Artikel 58e. Differentiatie en lokaal maatwerk

In een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen ministeriële regeling kan in ieder geval onderscheid worden gemaakt:

a. binnen en tussen gemeenten en met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

b. tussen personen, op basis van leeftijd;

c. tussen activiteiten;

d. tussen openbare, publieke en besloten plaatsen, of gedeelten daarvan.

Artikel 58j. Overige regels

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

a. hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik hiervan. De regels hebben geen betrekking op de toepassing of het gebruik in een woning;