Verboden onderwerp in de gemeenteraad?

Bijgewerkt: di 8 juni 2021 - 10:53 uur

> Start
> Weggemoffeld onrecht
> Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

8 juni 2021 - Het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' van de Rekenkamercommissie Apeldoorn (januari 2018) komt met nogal wat problematiek die kwetsbare inwoners van de gemeente raakt. Dan mag de verwachting zijn dat de gemeenteraad er vragen over stelt aan het college van burgemeester en wethouders. Ja toch?

Het blijkt dat er in 2018 geen vragen zijn gesteld naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie Apeldoorn. HE-LE-MAAL NIETS! Dat is op z'n minst bedenkelijk, maar je zou het ook als zeer zorgwekkend kunnen duiden.


Alles behalve...

Er worden in de maanden na de presentatie van het rapport van de Rekenkamercommissie Apeldoorn op 18 januari 2018 heel wat vragen over van alles en nog wat gesteld door de gemeenteraadsfracties, maar niet over het rapport "Je trekt toch aan het kortste eind."

Problematiek in de uitvoering van de Participatiewet door gemeente Apeldoorn lijkt een verboden onderwerp in de lokale politiek. Zou dit ook één van de symptomen van 'Weggemoffeld onrecht' zijn?

In 2018 werden schriftelijke vragen gesteld door de lokale politieke partijen over de volgende onderwerpen:

Januari 2018

 1. Leger des heils Pand (Lokaal Apeldoorn)
 2. Westpoint (D66, CDA)
 3. Toegang schuldhulpverlening (SGP)
 4. Hoge lastenstijging Apeldoorn (CDA)
 5. Bomenaanplant (Partij voor de Dieren)
 6. Wachttijd mensen met dementie (GroenLinks)

Februari 2018

 1. Veiligheid op de ecofactorij (PvdA)
 2. Inzake schaaktafels in de openbare ruimte (CDA)
 3. Discriminatie op de arbeidsmarkt in Apeldoorn (PvdA)
 4. Omgeving Mheenpark (Lokaal Apeldoorn)
 5. Pleegzorg (CDA)
 6. Koningshaven (VVD)
 7. Zwerfjongeren (SGP)
 8. Openbaar groen (SGP)
 9. Zwerfjeugd in Apeldoorn (PvdA)
 10. Pleegzorg 18+ (ChristenUnie)
 11. Woningbouw (VVD)
 12. Grijpreddingspakken (D66)
 13. Personele Unie Voortgezet Onderwijs (CDA)
 14. Uddelermeer (SGP)
 15. A1 Ugchelen (CDA)
 16. Drugs (SGP)
 17. PvdA trein naar Berlijn (PvdA)
 18. Gevolgen vliegroutes Lelystad voor oostzijde Apeldoorn/Klarenbeek (CDA)
 19. Vertrek Helicon 2018 (SGP)
 20. Preventie (SGP)
 21. JulianaLocatie (50PLUS)

Maart 2018

 1. Verkeerslichten bij kruising AGOVV (SPG)
 2. Strippenkaart (SGP)
 3. IJsbaan (PvdA)
 4. Vertrouwenspersonen jeugdzorg (Lokaal Apeldoorn)
 5. Openbaarheid brieven (Lokaal Apeldoorn)
 6. Snelheid Zutphensestraat (Lokaal Apeldoorn)
 7. Huisuitzetting (Lokaal Apeldoorn)
 8. Palliatieve zorg in Apeldoorn (ChristenUnie)
 9. Dyslexie (Progressief Sociaal Apeldoorn)
 10. Mantelzorg (SGP)
 11. Vermindering ontmoetingsplaatsen (CDA, PvdA)

April 2018

 1. Apeldoorn bomenstad (Partij voor de Dieren)
 2. Zwerfafval Apeldoorn (Partij voor de Dieren)
 3. Studietoeslag (ChristenUnie)
 4. Water en Roundup (SP)
 5. Huisuitzetting Fortunalaan (SP)
 6. Bloemetjes en bijtjes (Partij voor de Dieren)

Mei 2018

 1. Prostitutie Veiligheidsregio (ChristenUnie)
 2. Brievenbussen PostNL (50PLUS)
 3. Verian (SGP)
 4. Leerlingen- en WMO-vervoer (ChristenUnie)
 5. Van rechtswege verleende vergunning Griftstraat (ChristenUnie)
 6. Sociale huurwoningen (SP)
 7. Apeldoornse Woningcorporaties (PvdA)
 8. Jongeren Informatie Punt - JIP (SP)
 9. Kwetsbare personen versneld van het gas af (PvdA)
 10. Afvalcontainers serviceflats (50PLUS)

Juni 2018

 1. Openbaar toilet in Beekbergen (CDA)
 2. RIWIS klachtencommissie (SP)
 3. Knalvuurwerk (D66)
 4. Veiligheid Radio Kootwijk (ChristenUnie)
 5. Roundup (SP)
 6. Geluidsbalans op Zwitsalterrein (SGP)
 7. Passend onderwijs (CDA)
 8. Tiny houses (VVD)
 9. Extra formatie politie (CDA)
 10. Gigant (SGP)
 11. Integratie Syrische vluchtelingen (PvdA)
 12. (De uitdagingen van) de AVG (D66)
 13. Verian weer met thuishulp aan de slag in Apeldoorn (SP)
 14. Verkeerssituatie Hornbach (Partij voor de Dieren)
 15. Extra politie inzet (Lokaal Apeldoorn)

Juli 2018

 1. Solarpark beemtebroekland en de CRK (VVD)
 2. Samenwerking en afstemming dieren (Partij voor de Dieren)
 3. De lange arm van Brussel (SP)
 4. Geen mogelijkheid aanvraag kwijtschelding Tribuut/GBLT (SP)
 5. Inzake arbeidsdiscriminatie (SP)
 6. Pleeggezinnen (SGP)
 7. Kroondomein (Partij voor de Dieren)
 8. Kunstgrasvelden (GroenLinks)
 9. Menzis (ChristenUnie)
 10. Kunstgrasvelden (50PLUS)
 11. N786 in Loenen (CDA)
 12. Spellenhal (50PLUS)
 13. Asbestsanering in de gemeente Apeldoorn (SGP)
 14. ESF subsidie begeleiding leerlingen (PvdA)

Augustus 2018

 1. Herindicatie GGNet (SP)
 2. Stagediscriminatie bij mbo'ers (SP)
 3. Beelden in de openbare ruimte (PvdD)

September 2018

 1. Veiligheid Apeldoorns Kanaal (VVD)
 2. Bomenkap Laan van Zonnehoeve/Julianalocatie (Partij voor de Dieren)
 3. Apeldoornse slachterijen (Partij voor de Dieren)
 4. Welzorg (Gemeentebelangen)
 5. FREULE (Gemeentebelangen)
 6. Kap Berg en Bos (Partij voor de Dieren)
 7. Zwerfafval (CDA)
 8. Recycling kunstgras (Partij voor de Dieren)
 9. Jeugzorginstellingen (SP)
 10. Als elke seconde telt (D66)
 11. Ondervoeding dementerende ouderen (50PLUS)

Oktober 2018

 1. Treinverbinding Berlijn (PvdA)
 2. Greendeal autodelen (Partijd voor de Dieren)
 3. Roeivereniging de Grift (Lokaal Apeldoorn)
 4. Peuteropvang (ChristenUnie, SGP)
 5. Fietsinfrastructuur (ChristenUnie)
 6. Passend onderwijs (Gemeentebelangen)
 7. Pact voor de Ouderenzorg (CDA)
 8. Begrotingstekorten VNOG (ChristenUnie)
 9. GreenFrem (SP)

November 2018

 1. Procedure Fietsroute Apeldoorn - Epe (Gemeentebelangen)
 2. Apeldoorn als regenboogstad (GroenLinks)
 3. Inenten (SP)
 4. Bezwaren WOZ-waarde (VVD)
 5. Lagere ozb voor sportclubs (CDA)
 6. Consumptie dierlijke producten verminderen (Partij voor de Dieren)
 7. Blurring (Gemeentebelangen)
 8. Peuteropvang (ChristenUnie, SGP)
 9. Camerabeelden Apeldoorn (SP)

December 2018

 1. Loonsverhoging huishoudelijke hulp (SP)
 2. Budget zorgverzekering Achmea (PvdA)
 3. Consequenties van het gemeentelijk beleid inzake het afstoten van vastgoed (CDA)
 4. Uitgifte bedrijfskavels (Partij voor de Dieren)
 5. Brandweer en klimaatverandering (Partij voor de Dieren)
 6. Wonen Wenum Wiesel (Lokaal Apeldoorn)
 7. Dienstwoning Hoog Soeren naar aanleiding van artikel “Gezin moet opnieuw eigen huis uit, bepaalt gemeente Apeldoorn” (ChristenUnie, PvdD, VSP, SGP, Gemeentebelangen, SP, 50PLUS, PvdA, Lokaal Apeldoorn)
 8. Pass project 's Heerenloo (SP)
 9. Topattractie Ashtonia op Zwitsal (SGP)

Download rapport (pdf)

Je trekt altijd aan het kortste eind