The many days after

Bijgewerkt: di 8 juni 2021 - 08:59 uur

> Start
> Weggemoffeld onrecht
> Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

7 juni 2021 - Ruim drie jaar na het verschijnen van het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' van de Rekenkamercommissie Apeldoorn (januari 2018) is het interessant om te onderzoeken wat de lokale politiek er concreet mee heeft gedaan en welke standpunten erover (hebben) bestaan bij de lokale partijen.

Tijd voor een verzoek aan de Apeldoornse gemeenteraad.


Opvolging rapport Rekenkamercommissie januari 2018

Aan:
Griffie gemeenteraad Apeldoorn
gemeenteraad@apeldoorn.nl

Fractievoorzitters lokale politieke partijen:
J. Elbersten (VVD), j.elbertsen@apeldoorn.nl
P. Mmesserschmidt (Lokaal Apeldoorn), p.messerschmidt@apeldoorn.nl
J.D. van der Borg (CDA), j.vanderborg@apeldoorn.nl
R. van Vliet (D66), r.vliet@apeldoorn.nl
B.G. Bloem (ChristenUnie), b.bloem@apeldoorn.nl
D.S. Huizer (GroenLinks), d.huizer@apeldoorn.nl
P.J. de Groot (50PLUS), p.groot@apeldoorn.nl
M.C. Berends (PvdA), m.berends@apeldoorn.nl
S. Bihari (SP), S.biharie@apeldoorn.nl
H. van den Berge (SGP), h.vandenberge@apeldoorn.nl
M. Moulijn (Partij voor de Dieren), m.moulijn@apeldoorn.nl
A.F.J. Huigens (GemeenteBelangen), a.huigens@apeldoorn.nl
H. Weevers, (Verenigde Senioren Partij), h.weevers@apeldoorn.nl
L.B. Haak (Groei & Toekomst), l.haak@apeldoorn.nl

Vaassen, 7 juni 2021

Geachte griffie en fractievoorzitters,

In januari 2018 werd het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' gepubliceerd door de Rekenkamercommissie Apeldoorn.

Voor een journalistiek onderzoek heb ik een verzoek aan de griffie en aan de afzonderlijke fractievoorzitters.

De griffie verzoek ik om mij alle raadsstukken te sturen met een vermelding over het rapport die zijn verschenen van januari 2018 tot heden .

Aan de afzonderlijke fractievoorzitters vraag ik om mij te informeren over het standpunt van hun partij ten aanzien van het rapport en de daarin geschetste problematiek en hoe dat standpunt zich in de afgelopen ruim drie jaar heeft ontwikkeld.

Het rapport heb ik als als pdf-bestand bijgevoegd.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder
Vaassen


Download rapport (pdf)

Je trekt altijd aan het kortste eind