Razendsnelle reactie van raadsgriffie Apeldoorn

Bijgewerkt: di 8 juni 2021 - 17:00 uur

> Start
> Weggemoffeld onrecht
> Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

8 juni 2021 -Reeds een dag na het verzoek om de stukken in bezit van de gemeenteraad rond het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' van de Rekenkamercommissie Apeldoorn, stuurt de griffie deze digitaal op. Razendsnel en dat verdient een compliment. Chapeau griffie gemeenteraad Apeldoorn!

De volgende stukken zijn aangeleverd:

 1. Rekenkamerrapport "Je trekt altijd aan het kortste eind"
  18 januari 2018 - Dit werd niet aangeleverd, maar was niet nodig, want al in bezig (download pdf)
 2. Rekenkamerbrief rapport uitvoering Participatiewet (download pdf)
  8 februari 2018 - Met deze brief legt de heer Joop Roebroek als voorzitter van de Rekenkamercommissie Apeldoorn conclusies naar aanleiding van het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' voor aan de gemeenteraad. Tevens geeft hij adviespunten mee vanuit het rapport.
 3. Raadsbrief reactie college op Rekenkamerrapport ‘Je trekt altijd aan het kortste eind’ (download pdf)
  27 maart 2018 - De reactie van het college van burgemeester en wethouders op het Rekenkamerrapport.
 4. Brief Rekenkamercommissie over reactie college van b&w op Rekenkamerrapport Participatiewet (download pdf)
  30 april 2018 - De Rekenkamercommissie die verantwoordelijk is voor het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' voelt zich geroepen om te reageren op de reactie van het college van b&w.
 5. Raadsbrief stand van zaken experiment zelf aan het stuur en op de maat (download pdf)
  1 mei 2018 - Dit stuk heeft niet direct met het onderwerp te maken, maar zit erbij omdat er in het proces over zogenaamde 'regelluwe aanpak' wordt gesproken. Komt over als een poging van het college van b&w om wat goede sier te maken tegenover de negatieve kritiek.
 6. Reactie adviesraad VWI op reactie college van b&w inzake Rekenkamerrapport (download)
  8 mei 2018 - De Rekenkamercommissie reageert met verbazing op de reactie van het college van b&w op het Rekenkamerrapport.
 7. Bespreekvoorstel Rekenkamerrapport Uitvoering Participatiewet (download pdf)
  7 juni 2018 - Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) wordt het rapport 'Je trekt altijd aan het kortste eind' besproken. Vooraf is daarvoor een bespreekvoorstel opgesteld. Het gaat er straks om welke aanbevelingen de gemeenteraad wil overnemen. Opvallend is dat het college van burgemeester en wethouders het allemaal niet zo spannend vindt en weinig reden tot actie ziet. Dat belooft niet veel goeds.
 8. Concept verslag Rekenkamerrapport Participatiewet (download pdf)
  7 juni 2018 - Het verslag van Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van 7 juni 2018.

Je trekt altijd aan het kortste eind