Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

Bijgewerkt: di 8 juni 2021 - 17:02 uur

De eerste gemeente die we onder de loepen voor het wegmoffelen van onrecht is gemeente Apeldoorn.

Aanleiding is het is het rapport "Je trekt altijd aan het kortste eind"(download pdf)  van de Rekenkamercommissie Apeldoorn verschenen in januari 2018.


De naam alleen al

De oplettende en doortastende toeschouwer ziet alleen al aan de titel van het rapport wat de sluwe bedoelingen van gemeente Apeldoorn zijn. Het werkt volgens de psychologische werking die uitgaat van de instructie:

Denk niet aan een zwarte kat!

Het eerste waar je dan aan denkt, is een zwarte kat.

"Je trekt toch altijd aan het kortste eind" bepaalt direct de gedachte bij de zinloosheid van kritiek en verzet; je haalt toch altijd bakzeil. Haal je niets in het hoofd, je maakt geen schijn van kans. Luister nou maar gewoon en doe simpelweg wat je wordt gevraagd.

Dat wil gemeente Apeldoorn precies bereiken bij haar inwoners en de inwoners van andere gemeenten waarvoor zijn de Participatiewet uitvoert (gemeente Epe en gemeente Brummen).

Onlangs presteerde een juridisch medewerker bij Rechtbank Gelderland het nog om dit te zeggen tegen de rechter bij een vraag over de noodzaak van een individueel (wettelijk vereist!) plan van aanpak:

Mensen doen eigenlijk altijd gewoon wat we ze opdragen, dus meneer moet dit ook gewoon doen.

Het komt daarbij nog eens goed uit dat de vermeende kansloosheid onder de bevolking al langere tijd is geprogrammeerd. "Joh, je trekt toch aan het kortste eind, doe nou niet zo moeilijk" klink vertrouwd in het alledaagse spraakgebruik van gewone mensen onderling.


Download rapport (pdf)

Je trekt altijd aan het kortste eind

Verzoek aan gemeenteraad Apeldoorn
Het is interessant om te onderzoeken wat de lokale politiek concreet heeft gedaan met het rapport van de Rekenkamercommissie Apeldoorn en welke standpunten erover (hebben) bestaan bij de lokale politieke partijen. Tijd voor een verzoek aan de gemeenteraad.

Reeds een dag na het verzoek, stuurt de griffie deze digitaal op. Razendsnel en dat verdient een compliment. Chapeau griffie gemeenteraad Apeldoorn!


Verboden onderwerp in de gemeenteraad?
Problematiek in de uitvoering van de Participatiewet door gemeente Apeldoorn lijkt een verboden onderwerp in de lokale politiek. Zou dit ook één van de symptomen van 'Weggemoffeld onrecht' zijn?


Voormalige Adviesraad VWI-Apeldoorn
De Adviesraad VWI-Apeldoorn die sinds 1 januari 2020 niet meer bestaat, heeft kort na het verschijnen van het rapport van de Rekenkamercommissie wat zorgen en verontwaardiging geuit, maar in het kader van 'Weggemoffeld onrecht' lijkt dat van korte duur te zijn geweest.