Zondebesef?

Update: do 30/12/2021 - 23:21

Burgerheid.nl
Waargebeurd
- Zonde met zonde bedekken

image_pdfimage_print

De doorbraakambtenaar bij de gemeente was (evenals later de externe cliëntondersteuner) verrast door het verhaal 'Zonde met zonde bedekken'. Ze nam telefonisch contact op met de burger terwijl ze (naar eigen zeggen) net op het punt stond de brief over coulancebetaling te versturen. Ze kreeg net op tijd het narratief van de burger onder ogen. Heel goed, want zo werd zij - naar het oordeel van de burger - behoed voor een misstap.

Fair play

De burger spreekt de gemeente vaak aan op algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb). 'Fair play' (eerlijk spel spelen) is daar een van. Hij vindt dat dit wel van twee kanten moet komen en in het kader daarvan heeft hij 'Zonde met zonde bedekken' actief met de doorbraakambtenaar (via e-mail). Dus iemand niet eerst in de valkuil laten stappen.

Mail

Besef van zonde?

Als reactie op het verhaal van de burger neemt de doorbraakambtenaar al vrij snel telefonisch contact op met belanghebbende. Dat leidt er in elk geval toe dat ze de brief met de coulancebetaling die klaarstaat toch maar niet zal versturen. Gelukkig maar!

In een e-mail daarna:

"Na ons overleg van afgelopen vrijdag had ik dit bericht niet verwacht. Ik heb u hierover vanmiddag telefonisch gesproken. Ik neem uw reactie mee terug naar onze gemeenten. Ik kom in de tweede week van januari met onze reactie daarop."

Of er sprake is van zondebesef is maar de vraag. Het kan ook zijn dat de gemeente inziet dat de burger zich niet zomaar laat verleiden en dat zij gaat broeden op plan B.

Inzicht

Als een gemeenteambtenaar een brief toch niet aan je verstuurt omdat jij net op tijd waarschuwde dat daarmee een misstap zou worden begaan door de gemeente, is dat automatisch het bewijs dat je gelijk hebt. Anders zou de brief desondanks worden verstuurd.


Dit is een verhaal op www.burgerheid.nl in 'Waargebeurd' onder 'Zonde met zonde bedekken'.
https://www.burgerheid.nl/waargebeurd/zonde-met-zonde-bedekken/zondebesef/

Auteur: Ray Heijder