1

Nadere duiding voor externe cliëntondersteuning

Burgerheid.nl
Waargebeurd
Zonde met zonde bedekken

Niet alleen de doorbraakambtenaar was verrast door het verhaal ‘Zonde met zonde bedekken’, ook de externe cliëntondersteuner overkwam dat. Hij schreef daarover aan belanghebbende (in afschrift aan de doorbraakambtenaar). Vervolgens heeft belanghebbende aan hem (en de gemeente) de volgende aanvullende duiding gegeven.

Belanghebbende kan alleen weer in de gemeente gaan geloven als zij oprecht en écht een oplossing wil in plaats van met handigheidjes onder de confrontatie met het verleden probeert uit te komen.

Nadere duiding

Geachte heer [externe cliëntondersteuner],

cc. mevrouw [doorbraakambtenaar]

Dank dat u ook iets laat horen.

Dat er later berichten komen die door niemand werden verwacht, is naar mijn oordeel mij niet aan te rekenen.
Dit gebeurt vaker als de ene partij (de gemeente) iets voorlegt waarmee de andere (ik) wordt overvallen waardoor te snel in het enthousiasme wordt meegegaan. Zeker als het verlangen naar eindelijk een oplossing groot is.

De coulancebetaling – zoals door de gemeente voorgesteld – zou een cruciale fout zijn naar vorm en betekenis.

Onderzoek naar gevallen (situaties) waarin coulancebetalingen doorgaans worden gedaan, zal dit bevestigen.

Daarnaast is het aanvoeren van de voorgestelde coulancebetaling als investering voor de toekomst (niet als correctie van in het verleden gemaakte fouten) in mijn zaak pervers. Investeren wordt doorgaans niet gedaan met geld dat reeds is uitgegeven. In dit geval is het beoogde bedrag (misgelopen uitkering) in feite bijna zes jaar uitgegeven aan mijn levensonderhoud. Ik beschouw het bedrag dan ook als een schuld van de gemeente aan mij en derhalve als vordering. Het probleem is dat het recht op het bedrag nog steeds niet is vastgesteld. Dit maakt dat echter niet dat mijn recht daarmee is verdwenen.

In het laatste gesprek heb ik aangegeven dat ik nog steeds van mening ben dat genomen besluiten – anders dan de gemeente stelt – niet juist zijn.
Dat de gemeente triomfantelijk stelt dat de rechter haar gelijk heeft gegeven, beschouw ik als een sportieve uitdaging die ik graag aan zal gaan, met in gedachte dat een wedstrijd pas is gespeeld als het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Hiermee bedoel ik dat de gemeente tot nu toe gelijk heeft gekregen van de rechter, maar dat er nog rechtsmiddelen openstaan: hoger beroep en civiel recht (onrechtmatige overheidsdaad). Overigens heeft de gemeente inmiddels meerdere keren (gedeeltelijk) toegegeven steken te hebben laten vallen, dus de bewering dat besluiten goed zijn genomen, kan alleen al daardoor niet standhouden.

Ik merk tenslotte op dat ik (financieel) veel hoger zal gaan inzetten en alle aspecten zal uitmelken als we er niet op korte termijn uit gaan komen. Dat betekent dat ik dan geen genoegen meer zal nemen met de bedragen die nu op bestuursrechtelijk niveau rondzingen, maar mijn claims fors zal uitbreiden. Denk daarbij aan materiële en immateriële schade (smartengeld). Ik ga dan voor het scenario ‘de onderste steen boven’ door inzet van alle mogelijke procedures en inzet van een (letselschade)advocaat.

Ik hoop echter dat de gemeente haar weerbarstigheid bij het erkennen van fouten loslaat en eieren voor haar geld kiest om kosten (schade) te beperken en omdat – zoals de gemeente zelf ook stelt – niemand gebaat is bij nog jarenlang worstelen en procederen.

Ik ben nog altijd voorstander van een zo minnelijk mogelijke, volledige oplossing waarbij ik ook concessies wil doen en mij aan afspraken wil conformeren, maar wel binnen de kaders van de wet en behoorlijk bestuur.

Met vriendelijke groet,

[belanghebbende]


Dit is een verhaal op www.burgerheid.nl in ‘Waargebeurd‘ onder ‘Zonde met zonde bedekken‘.
https://www.burgerheid.nl/waargebeurd/zonde-met-zonde-bedekken/nadere-duiding-voor-externe-clientondersteuning/

Auteur: Ray Heijder