1

Zonde met zonde bedekken

Burgerheid.nl
Waargebeurd

Over een periode van bijna zes jaar voert een burger tegen zijn gemeente een strijd over het niet toekennen van een bijstandsuitkering. Hiermee loopt belanghebbende pakweg € 2.500 mis. De bestuursrechtelijke procedures en de druk op de gemeentelijke organisatie hebben de samenleving inmiddels een veelvoud van dat bedrag gekost. Bovendien is van de bemiddeling naar arbeidsinschakeling door de gemeente voor de burger zonder betaalde baan niets terechtgekomen. Maar er is eindelijk een oplossingsrichting – zo lijkt het – dankzij inzet van twee doorbraakambtenaren en hulp van externe, onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar dat blijkt te resulteren in ‘zonde met zonde bedekken’.

‘Wij vinden nog steeds dat de besluiten goed zijn’

Eén van de doorbraakambtenaren met een flinke hoeveelheid mandaat heeft haar zeer oprechte best gedaan om alsnog recht aan de burger te doen in vervolg op constructieve gesprekken met hem. Zij liep echter intern tegen veel weerstand aan. Er werd haar voortdurend voorgehouden dat het college van burgemeester en wethouders alle besluiten goed heeft genomen zoals dat door de jurist van de gemeente ook tegenover de rechters telkens wordt volgehouden.

Belanghebbende vindt die conclusie veel te kort door de bocht. De definitieve conclusie kan pas worden getrokken als alle bestuursrechtelijke procedures achter de rug zijn (inclusief hoger beroepen). En dan is er ook nog de weg in het civiel recht volgens het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad.

Juridisch kan het niet, maar we doen het toch

De doorbraakambtenaar die onmiskenbaar van goede wil is, heeft moed verzameld om verder te springen dan haar polsstok lang is, ofwel ze durft hogere gedachten te hebben dan haar voegen. Ze geeft aan dat de burger een coulancebetaling kan krijgen. Die is niet bedoeld om daarmee te erkennen dat hij gelijk had en heeft, maar om te investeren in de toekomst. Het bedrag is echter dusdanig causaal, dat het in feite neerkomt op:

U krijgt van ons formeel geen gelijk, maar we betalen u toch alsof u dat een soort van wel heeft.

Hoe ziet u het?

Aan de burger werd gevraagd hoe hij dit ziet. Hij gaf aan dat hij primair gewoon zijn geld wil hebben omdat het in zijn optiek altijd al van hem is geweest. Hoe het wordt uitbetaald, maakt hem in beginsel niet uit. Ook hij wil het liefst alle negativiteit achter zich laten en op de toekomst gericht nauw samenwerken met de gemeente.

Hij denkt op het moment dat hem het aanbod uit coulance wordt gedaan dat hij maar even eieren voor zijn geld moet kiezen.

Probleem is echter dat het conflict ooit is ontstaan doordat deze burger vanaf den beginne (zes jaar geleden) nou juist heel erg gebrand is op rechtmatig en behoorlijk overheidshandelen.

Het probleem lijkt nu te gaan worden opgelost door onrechtmatig en onbehoorlijk handelen. Dat is zonde met zonde bedekken en zal blijven schuren. De burger wil zijn geld, maar ook dat het recht zegeviert en de gemeente laat zien dat juist handelen voor haar hoog in het vaandel staat.

De échte doorbraak

Maar wat zou dan de échte doorbraak zijn?

De gemeente zou er goed aan doen om toch ruiterlijk toe te geven dat zij fout heeft gezeten en daar vervolgens reparerend naar te handelen. Daarmee zou het voor de burger werkelijk tot een ‘closure’ komen. Dan is er pas echt sprake van investeren in de toekomst.

Als daarvoor de tijd nog niet rijp is, dan zou ze samen met de burger een gedegen onderzoek moeten starten. Precies dat waar belanghebbende ook al geruime tijd op aandringt. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat de burger inderdaad gelijk heeft of juist niet. Niet dat de gemeente dit zou moeten willen, want eigenlijk weet ze wel dat ze fout zat. Bovendien is dit het veel duurdere alternatief omdat het automatisch leidt tot het gelijk krijgen van de burger in meerdere andere procedures. Dat zal betekenen dat hij recht zal hebben op uitbetaling van dwangsommen die het oorspronkelijke bedrag van € 2.500 ruim overtreffen.

Toegeven fout te hebben gezeten en voortaan niet meer te zondigen, dat is pas echt investeren in de toekomst!

Door niet te doen wat de gemeente geacht wordt te doen, brengt zij zichzelf en de burger alleen nog maar meer in de problemen. De oorzaak van het conflict wordt er namelijk niet door weggenomen en dat maakt dat de veenbrand elk moment weer kan oplaaien. Dat is geen ‘closure’!


Dit is een verhaal op www.burgerheid.nl in ‘Waargebeurd
https://www.burgerheid.nl/waargebeurd/zonde-met-zonde-bedekken

Lees ook de vervolgartikelen:

  1. Zondebesef?
  2. Nadere duiding voor externe cliëntondersteuning

Auteur: Ray Heijder