Tweede aanval door de trajectregisseur

Bijgewerkt: vr 3 september 2021 - 12:53 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

3 september 2021 - De trajectregisseur heeft de draad opgepikt om Ray Heijder te kunnen straffen en de ultieme natte droom van gemeente Epe te vervullen. Meneer moet namelijk geneutraliseerd worden, want hij is door alle procedures die hij tegen de gemeente voert veel te lastig geworden. Na de eerste voorbereiding, vandaag weer een list.

De trajectregisseur verplicht Ray Heijder willens en wetens tot het solliciteren op arbeid die niet passend is, te weten het inpakken van kerstpakketten bij HANOS Apeldoorn. Dat terwijl de opdracht van de trajectregisseur is gelegen in het bemiddelen naar passende arbeid. Hij doet helemaal niets aan die opdracht van doelmatigheid. Het inpakken van kerstpakketten is ook nog eens niet gericht op duurzame uitstroom uit de bijstand!

Behalve dat Ray in elk geval maar solliciteert, dient hij ook (wéér) een klacht in tegen de trajectregisseur.


Sollicitatie

Ray heeft als volgt gesolliciteerd op de functie:

 


E-mail van de trajectregisseur

Beste heer Heijder,

Bij de HANOS zijn ze via Timing op zoek naar mensen die kerstpakketten inpakken.

Graag via deze link solliciteren:

https://www.timing.nl/vacature/kerstpakketten-inpakken/apeldoorn/?id=10AV101256&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

Graag hoor ik van u hoe de sollicitatie is verlopen.

Met krachtige groet,

[naam trajectregisseur]
Trajectregisseur team Trajectregie

Afdeling Loket Sociaal
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning