Terugblik

Bijgewerkt: vr 2 april 2021 - 16:10 uur

> Start

Op deze pagina een korte terugblik op gebeurtenissen.

Bekijk ook de vooruitblik.


Hoorzitting Commissie voor de Bezwaarschriften

1 april 2021 om 19:15 uur
Tijdens de hoorzitting het bezwaar ingetrokken nadat onomstotelijk duidelijk is geworden dat voor het werkproces werk & inkomen gemeente Epe verwerkingsverantwoordelijke is en gemeente Apeldoorn gegevensverwerker. Aanvragen op grond van de AVG kunnen allen bij gemeente Epe worden ingediend en dat bestuursorgaan is bevoegd de besluiten te nemen. In eerdere zaken werd echter gesteld dat aanvragen wel (ook) ingediend moeten worden bij gemeente Apeldoorn. Dat lijkt dus onjuist en komt bij de lopende beroepen nog wel aan de orde bij de rechtbank.


Dubieus en dramatisch gesprek trajectregie

1 april 2021 om 10:00 uur
Een nieuwe bedenkelijke ontwikkeling in de rechtsverhouding tussen Ray Heijder en gemeente Epe/gemeente Apeldoorn: een dubieus gesprek op 1 april 2021. Hiervoor schreef Ray een Robuust voorbereidingsstuk deelde het vooraf met de deelnemers van het gesprek. Het is niet alleen een dubieus, maar dramatisch gesprek gebleken.

Tijd voor een stevige klacht via de officiële klachtenregeling (binnenkort online). Gemeente Apeldoorn is in opdracht van gemeente Epe onverbeterlijk.


Zitting wrakingszaak

29 maart 2021
De zitting voor de wrakingszaak op 29 maart bij Rechtbank Gelderland is naar het oordeel van Ray Heijder goed verlopen. Hij kreeg voldoende gelegenheid om zijn verzoek toe te lichten. Uitspraak wordt tegen 15 april 2021 verwacht.