Sollicitatieplicht bijstand gemeenten Gelderland

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand
> De wet

GemeenteWet- en regelgevingRelevante passages
AaltenAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ en verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Aalten 2016Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
ApeldoornVerzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018Het uitvoeren van een plan van aanpak betreft vaak nader omschreven verplichtingen betreft zoals het nakomen van de sollicitatieplicht, meewerken aan een re-integratietraject of inschrijven bij uitzendbureaus.

Binnen deze categorie valt ook de situatie dat iemand niet naar vermogen probeert om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Het betreft de verplichting tot een actieve opstelling op de arbeidsmarkt. Hier gaat het onder andere om de eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbende om bijvoorbeeld (voldoende) te solliciteren. Let wel; het niet ingeschreven staan bij een of meerdere uitzendbureaus valt niet onder deze categorie, aangezien dit een geüniformeerde verplichting is.

Het doel van een activeringsprogramma is het behouden of bevorderen van arbeidsritme, verbetering van de werknemers- en sollicitatievaardigheden en/of ondersteuning bij de toeleiding naar een baan of opleiding.

en activeringsprogramma kan bestaan uit: voorlichting, sollicitatietrainingen, lichte productiewerkzaamheden met behoud van uitkering, bemiddeling en eventuele stages of leerwerkplekken.
ArnhemAfstemmingsverordening 2015Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
BarneveldParticipatieverordening gemeente BarneveldDenk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
Berg en DalMaatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Groesbeek 2015Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
BerkellandNiets gevonden
BeuningenAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Beuningen 2015Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
Bronckhorst Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Bronckhorst 2016Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
BrummenVerzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZHet doel van een activeringsprogramma is het behouden of bevorderen van arbeidsritme, verbetering van de werknemers- en sollicitatievaardigheden en/of ondersteuning bij de toeleiding naar een baan of opleiding.

Per 1 januari 2015 geldt de verplichting tot het opstellen en evalueren van een plan van aanpak. Als de belanghebbende hier onvoldoende aan meewerkt, wordt een maatregel conform deze categorie opgelegd. Het uitvoeren van een plan van aanpak betreft vaak nader omschreven verplichtingen betreft zoals het nakomen van de sollicitatieplicht, meewerken aan een re-integratietraject of inschrijven bij uitzendbureaus. Omdat het niet nakomen van deze verplichtingen als aparte gedragingen in dit artikel zijn opgenomen, is het niet uitvoeren van een plan van aanpak niet als aparte gedraging in de verordening opgenomen.

Hier gaat het onder andere om de eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbende om bijvoorbeeld (voldoende) te solliciteren. Let wel; het niet ingeschreven staan bij een of meerdere uitzendbureaus valt niet onder deze categorie, aangezien dit een geüniformeerde verplichting is.

BurenVerordening afstemming Participatiewet, Bbz, IOAW, IOAZ gemeente BurenDenk bijvoorbeeld aan het nalaten om onvoldoende te solliciteren.
CulemborgAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Culemborg 2019Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
DoetinchemAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ en verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doetinchem 2016Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
DrutenAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
EdeAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Ede 2017Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
HattemMaatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
HeerdeNiets gevonden
NunspeetNiets gevonden
RhedenAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente RhedenDenk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.

Ook is bedoeld de gedraging die betrekking heeft op de actieve sollicitatieplicht. Belanghebbende is verplicht een minimaal aantal sollicitaties te verrichten en hiervan op verzoek bewijsstukken te tonen. Het exacte minimum aantal verplichte sollicitaties zal onder andere afhangen van het aanbod van algemeen geaccepteerde arbeid. Met de enkele mededeling van mondelinge sollicitaties wordt in beginsel geen genoegen genomen, tenzij kan worden geverifieerd dat deze ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
ScherpenzeelParticipatieverordening 2019 gemeente ScherpenzeelDenk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
TielAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Tiel 2019Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
VoorstNiets gevonden
WageningenMaatregelenverordening WWB 2013De tweede categorie betreft (samengevat) de verplichting tot een actieve opstelling op de arbeidsmarkt, waaronder de eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbende om voldoende te solliciteren en te voldoen aan een oproep voor een (medisch) onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden. Tot deze categorie behoren tevens gedragingen die de kans vergroten op het zonder noodzaak langer voortduren van bijstandsverlening. Het gaat hier om het stellen van niet verantwoorde beperkingen ten aanzien van algemeen geaccepteerde arbeid en om gedragingen die de kansen op arbeidsinschakeling verminderen. Voorbeelden van deze categorie zijn negatieve gedragingen bij sollicitaties en onvoldoende meewerken aan het opgesteld plan van aanpak, in het kader waarvan ook opleiding, scholing, sociale activering (als tussendoel, uiteindelijk gericht op arbeidsinschakeling) of zorg verplicht kan worden gesteld.
WestervoortAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.

De tweede categorie betreft de verplichting tot een actieve opstelling gericht op de arbeidsmarkt, de eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbende om bijvoorbeeld voldoende te solliciteren, te voldoen aan een oproep.

In de derde categorie gaat het om gedragingen die direct een aanleiding vormen tot een beroep op uitkering of het zonder noodzaak langer voortduren daarvan. Voorbeelden van deze categorie zijn negatieve gedragingen bij sollicitaties en onvoldoende meewerken aan het opgestelde plan van aanpak voor jongeren tot 27 jaar waarin ook sociale activering verplicht kan worden gesteld. Er is gekozen voor een verlaging van 50% gedurende één maand, omdat het hier gaat om een negatieve houding van belanghebbende en het opwerpen van belemmeringen ten aanzien van het aanvaarden van arbeid c.q. re-integratietraject en om gedragingen die de kansen op arbeidsinschakeling verminderen.

In de derde categorie gaat het om gedragingen die direct een aanleiding vormen tot een beroep op uitkering of het zonder noodzaak langer voortduren daarvan, zoals negatieve gedragingen bij sollicitaties.
West BetuweAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ West Betuwe 2020Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
West Maas en WaalAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.
WijchenNiets gevonden
WinterswijkNiets gevonden
ZevenaarAfstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om voldoende te solliciteren.

De tweede categorie betreft de verplichting tot een actieve opstelling gericht op de arbeidsmarkt, de eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbende om bijvoorbeeld voldoende te solliciteren, te voldoen aan een oproep.

In de derde categorie gaat het om gedragingen die direct een aanleiding vormen tot een beroep op

uitkering of het zonder noodzaak langer voortduren daarvan. Voorbeelden van deze categorie zijn

negatieve gedragingen bij sollicitaties en onvoldoende meewerken aan het opgestelde plan van

aanpak voor jongeren tot 27 jaar waarin ook sociale activering verplicht kan worden gesteld. Er is gekozen voor een verlaging van 50% gedurende één maand, omdat het hier gaat om een negatieve houding van belanghebbende en het opwerpen van belemmeringen ten aanzien van het aanvaarden van arbeid c.q. re-integratietraject en om gedragingen die de kansen op arbeidsinschakeling verminderen.
ZaltbommelNiets gevonden
ZutphenVerzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017

Beleidsvoorschriften werk, inkomen en participatie gemeente Zutphen 2019
Personen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt moeten zich richten op werk. Het leveren van een tegenprestatie staat doorgaans effectief solliciteren in de weg. Daarom gaat dit in de regel niet samen, uitzonderingen daargelaten (eerste lid).

In het plan van aanpak worden meetbare en realistische doelen en activiteiten opgenomen die zijn gericht op arbeid of maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten kunnen variëren van het contact opnemen met een hulpverlener tot het solliciteren op een vacature. In het plan van aanpak wordt ook de ondersteuning vanuit de gemeente concreet gemaakt.

Onder de arbeidsverplichting valt bijvoorbeeld de verplichting om: te solliciteren;

De omstandigheden van de klant worden altijd bij de invulling van deze verplichtingen betrokken. De gemeente bepaalt dan, hoe deze verplichtingen precies kunnen worden toegepast op de situatie van de klant. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een klant vaak solliciteert, maar altijd alleen binnen een straal van drie kilometer van zijn huis, en daar geen werk vindt. Deze klant wordt niet direct geconfronteerd met verlaging van de bijstand, maar heeft wel iets uit te leggen. In principe moet hij ook verder weg gaan solliciteren. Een klant die ontslag neemt vanwege de reisduur van twee uur per dag, komt in aanmerking voor een verlaging van de bijstand. Het is wel mogelijk dat er dringende redenen zijn die maken dat het ontslag toch niet verwijtbaar is. Per geval moet de gemeente dit onderzoeken.

Welk werk moet de klant gaan zoeken? Het gaat om algemeen geaccepteerde arbeid. Dat is alle legale arbeid. Het gaat om het werk op zich en niet om de vraag of de klant het werk acceptabel vindt. Een uitzondering vormt prostitutie (niet algemeen geaccepteerd).

De klant kan zich bij het zoeken naar werk niet beperken tot het vakgebied waarin hij doorgeleerd heeft of waarin hij werkervaring heeft. Hij moet solliciteren naar alle arbeid die hij zou kunnen verrichten. De klant moet zich dus breed opstellen bij het zoeken naar werk. Dit moet blijken uit zijn sollicitatiegedrag.
Doesburg
Duiven
Elburg
Epe
Ermelo
Harderwijk
Heumen
Lingewaard
Lochem
Maasdriel
Montferland
Neder-Betuwe
Nijkerk
Nijmegen
Oldebroek
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Oost Gelre
Putten
Renkum
Rozendaal