Aankondiging eigen geluidsopname

Update: za 26 september 2020 - 19:14 uur

> Sociale toolkit

Wil je zelf een geluidsopname maken tijdens een gesprek bij de gemeente? Dat mag en zij wat handige spelregels voor zoals vooraf aan de gemeente duidelijk maken dat je het van plan bent. We hebben een voorbeeldbrief voor je. Overigens kun je het ook stiekem doen.

Geachte behandelaar,

Op [datum] heb ik een gesprek bij de gemeente met [naam].

Van dit gesprek ben ik van plan zelf een geluidsopname te maken.

Hierbij neem ik de spelregels die zijn opgesteld door de Nationale ombudsman in acht, te weten:

  • Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  • Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
  • De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Ik ga er zonder gemotiveerde tegenwerpingen van de gemeente van uit dat ik mijn plan mag uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

[belanghebbende]