Waarom informeren over het voorschot bijstand?

Update: za 10 oktober 2020 - 12:48 uur

Sociale monitor > Veegactie online info voorschot bijstandsuitkering

Waarom zou elke gemeente op haar website moeten informeren over het voorschot op de algemene bijstandsuitkering?

Zie ook: hoe juist wordt geïnformeerd en waarom veel gemeenten er NIET of slecht over informeren

Tot nu toe onderzocht: Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel.

Het gaat over een recht

De belangrijkste reden om als gemeente (ook online) te informeren over het voorschot op de algemene bijstandsuitkering is dat het een recht is.

Niet of slecht informeren over een recht komt neer op het inperken van rechten van een ander. Dat is onrechtmatig handelen.

Betrouwbaarheid uitstralen

Een gemeente moet en wil betrouwbaarheid uitstralen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij transparant is over rechten en plichten, ook die van haarzelf.

Verantwoording afleggen

Door te informeren over rechten en plichten, ook die van haarzelf, legt een gemeente een vorm van verantwoording af.

Met juiste informatie over het voorschot verklaart een gemeente als het ware openlijk (en niet alleen aan de belanghebbenden):

Zo zijn onze manieren.

Controleerbaarheid

Belanghebbenden en derden hebben een extra mogelijkheid om met de (online) informatie de gemeente te controleren op behoorlijk bestuur en correcte uitvoering. Zij kunnen vervolgens de gemeente aanspreken als er iets niet in orde lijkt. Als belanghebbende of als kritische burger zonder direct eigen belang.

Consequent handelen

Een gemeente moet consequent handelen. Zij mag niet selectief (en misschien zelfs opportuun) handelen door een deel van de relevante informatie wel te verstrekken en een ander deel niet.