Verzonnen voorwaarde bij voorschot

Update: ma 19 oktober 2020 - 12:42 uur

Sociale monitor > Veegactie online info voorschot bijstandsuitkering

De voorwaarden voor het wettelijk voorschot op de algemene bijstandsuitkering zijn duidelijk vastgelegd in artikel 52 van de Participatiewet. Helaas zijn er gemeenten die er toch een loopje mee nemen blijkens hun online informatie op de gemeentelijke website.

Artikel 52 lid 1 onderdeel b

Juist is dat het college een voorschot op de algemene bijstandsuitkering kan weigeren als (onder meer):

bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat.

In deze situatie gaat ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op die bepaalt dat een aanvraag (wat een bijstandsaanvraag ook is) buiten behandeling kan worden gelaten als aan enig wettelijk voorschrift niet wordt voldaan. Dit betekent dat er niet alleen geen recht op voorschot is, maar sowieso geen recht op een bijstandsuitkering. De aanvraag moet dan binnen 4 weken buiten behandeling worden gesteld en dat is (niet toevallig) ook de maximale termijn waarbinnen een voorschot moet worden verstrekt als er aan de aanvraag niets (verwijtbaar) ontbreekt.

Overigens moet volgens de Awb de belanghebbende nog wel in de gelegenheid worden gesteld om binnen een bepaalde termijn aanvullende informatie aan te leveren alvorens de aanvraag buiten behandeling kan worden gesteld.

Onrechtmatige verbastering

Er zijn gemeenten die blijkens hun online informatie een loopje nemen met artikel 52 lid 1 onderdeel b. Zij hebben ervan gemaakt dat het vrijwel zeker moet zijn dat er recht op een bijstanduitkering moet zijn om een voorschot te kunnen krijgen. Dat is niet wat de Participatiewet zegt!

Als het vrijwel zeker is dat er recht op bijstand is, kan ook snel een toewijzingsbeslissing worden genomen en worden uitgekeerd. Dan vervalt in elk geval de behoefte aan een voorschot.

Gemeente, beslis snel als het vrijwel zeker is dat er recht op bijstand is!

Als het vrijwel zeker is dat er GEEN recht op bijstand is, dan kan er ook snel een buiten behandeling laten van de aanvraag volgen (dat moet zelfs binnen de termijn die geldt voor een voorschot) of een afwijzing van de aanvraag.

Gemeente, beslis snel als het vrijwel zeker is dat er GEEN recht op bijstand is!

Gemeenten die in de fout gaan

Enkele gemeenten die op dit aspect in de fout gaan zijn: