Opnemen van een gesprek met de gemeente

Update: za 26 september 2020 - 22:53 uur

> Sociale monitor

De Nationale ombudsman heeft voor het maken van geluidsopnamen door een belanghebbende tijdens een gesprek met de gemeente (en andere overheidsinstanties) spelregels geformuleerd.

Onthutsend:
maar liefst 329 van de 355 gemeenten (93%) heeft eind september 2020 op de eigen website GEEN informatie staan over het opnemen van gesprekken! Lees er meer over.

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

De Nationale ombudsman heeft voor het maken van geluidsopnamen de volgende spelregels geformuleerd:

  • een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan;
  • een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken;
  • een burger maakt van tevoren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken¬†(zie voorbeeldbrief);
  • de burger verstrekt aan een overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt);
  • de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname tenzij dit wordt meegedeeld;
  • de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Inventarisatie per provincie

In hoeverre gemeenten voldoen aan de spelregel: ‘een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.’

Gemeenschappelijke Regelingen

Achtergrondinformatie

2014/166 Spelregels voor het maken van geluidsopnamen
november 2014  РNationale ombudsman

Rapport 2014-166 Spelregels voor het maken van geluidsopnamen (pdf download)