Online info participatieplaats

Update: di 21 juli 2020 - 16:04 uur

Sociale monitor

We doen een doorlopende verkenning naar de online informatie van gemeenten over de re-integratievoorziening participatieplaats.

21 juli 2020 – Gemeente Katwijk

PLUS
De pagina  Op weg naar werk geeft ook informatie over participatieplaats:

 • Wat een participatieplaats is.
 • Wat het doel is.
 • Dat opleiding tot de mogelijkheden behoort.
 • Dat je een premie krijgt.

MIN

 • Er wordt niet duidelijk gemaakt wie tot de doelgroep behoort.
 • Dat het gaat om onbeloond werken staat er niet duidelijk.
 • Dat het additioneel werk betreft wordt niet vermeld dat niet tot verdringing van arbeid op de arbeidsmarkt leidt.
 • Dat je maximaal 2 jaar op een participatieplaats mag werken, maar volgens de wet is dat totaal maximaal 4 jaar.
 • De hoogte van de premie worden niet vermeld.
 • De frequentie van de premie wordt niet duidelijk genoeg vermeld.
 • Er wordt niets gezegd over de verplichting om een aangeboden participatieplaats te aanvaarden. Weigeren mag niet.
 • Er wordt niet vermeld dat het aanbod van het college met een voor bezwaar vatbaar collegebesluit wordt bekrachtigd.
 • Niet vermeld dat je 27 jaar of ouder moet zijn.
 • Niet vermeld dat je 27 jaar of ouder moet zijn.

17 juli 2020 – Gemeente Elburg

Op de website van gemeente Elburg vinden we de pagina ‘(Weer) aan het werk’ . Er staat een fout op: de gemeente ondersteuning kan bieden, maar daar zou moeten staan dat de gemeente ondersteuning moet bieden (zie artikel 7 Participatiewet).

Wel juist geformuleerd, is dat de gemeente iemand met een bijstandsuitkering trajecten en instrumenten kan (dus niet moet) aanbieden. Het is inderdaad zo dat een gemeente daar vrij in is.

Over de participatieplaats wordt geïnformeerd op de afzonderlijke website Elburg Wijzer van het Sociaal Trefpunt. Voor het vinden van de link naar die informatie, moet je wel even wat meer moeite doen (je bent dan zes muisklikken verder). Zoeken op ‘participatieplaats’ op de website van gemeente Elburg zou eigenlijk een directe link moeten opleveren in plaats van een download naar een aanvraagformulier buiten de context.

PLUS
De online informatie van de Elburg Wijzer is begrijpelijk en transparant over enkele belangrijke aspecten:

 • Wat een participatieplaats is.
 • Wat het doel is.
 • Wie tot de doelgroep behoort.
 • Dat het gaat om onbeloond werken met behoud van uitkering.
 • Dat het additioneel werk betreft.
 • Dat scholing tot de mogelijkheden kan behoren.
 • Dat je ook zelf om een participatieplaats kunt vragen, maar de gemeente niet verplicht is die aan te bieden.

MIN

 • Er wordt niet vermeld dat de maximale duur twee jaar is en twee keer één jaar kan worden verlengd (totaal vier jaar).
 • Er staat dat de belanghebbende een premie kan krijgen. De wet schrijft voor dat de premie gegeven wordt (als recht en niet als mogelijkheid).
 • De frequentie en hoogte van de premie worden niet vermeld.
 • Er wordt niets gezegd over de verplichting om een aangeboden participatieplaats te aanvaarden. Weigeren mag niet.
 • Er wordt niet vermeld dat het aanbod van het college met een voor bezwaar vatbaar collegebesluit wordt bekrachtigd.
 • Niet vermeld dat je 27 jaar of ouder moet zijn.
 • Dat je ook zelf om een participatieplaats kunt vragen (waarom dat niet oké is…).

16 juli 2020 – Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bij de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Heuvelland kunnen onder anderen mensen met een bijstandsuitkering terecht voor ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Zij kunnen als het college van hun gemeente dat nodig acht in aanmerking komen voor een participatieplaats. Het gaat om kandidaten uit de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

PLUS
De online informatie van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is begrijpelijk en transparant over enkele belangrijke aspecten:

 • Wat een participatieplaats is.
 • Wat het doel is,
 • Wie tot de doelgroep behoort.
 • Dat het gaat om onbeloond werken met behoud van uitkering.
 • Dat het additioneel werk betreft.
 • Dat scholing tot de mogelijkheden kan behoren.
 • Dat de maximale duur twee jaar is en twee keer één jaar kan worden verlengd (totaal vier jaar).

MIN

 • Er wordt niet gesproken over de premie die is verbonden aan het verrichten van werk in een participatieplaats. In de lokale wet- en regelgeving konden we de terugvinden dat er een premie halfjaarlijks wordt uitgekeerd, maar de hoogte ervan wordt niet vermeld.
 • Er wordt niets gezegd over de verplichting om een aangeboden participatieplaats te aanvaarden. Weigeren mag niet.
 • Er wordt niet vermeld dat het aanbod van het college met een voor bezwaar vatbaar collegebesluit wordt bekrachtigd.
 • Er wordt niet ingegaan op het verboden verdringing van arbeid.
 • Niet vermeld dat je 27 jaar of ouder moet zijn.
 • Dat je ook zelf om een participatieplaats kunt vragen (waarom dat niet oké is…).