Sociale monitor

Update: di 6 oktober 2020 - 22:05 uur

Het sociaal onderzoeksplatform dat Burgerheid.nl naast een kennisbank ook is, biedt ruimte voor publicatie van onderzoeksrapporten Sociale monitor.

Veegactie online info voorschot bijstandsuitkering
Met deze veegactie wil Burgerheid.nl bereiken dat elke gemeente op haar website op juiste wijze informeert over het voorschot op de algemene bijstandsuitkering. Er is nog een flinke weg te gaan om dit doel te bereiken, want veel gemeenten informeren zelfs helemaal niet over het voorschot.

Besteding van de individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag mag door de belanghebbende vrij worden besteed, anders gezegd: naar eigen inzicht. Dit houdt automatisch in dat de gemeente zich niet moet bemoeien met de besteding van de individuele inkomenstoeslag. Doet zij dat wel, dan doet zij afbreuk aan de begrippen ‘vrije besteding’ en ‘naar eigen inzicht’. Bovendien is het betuttelend en zet het burgers op voorhand in de hoek van tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef.

Nationale schande: voedselbank
In een zeer welvarend land als Nederland is armoede een nationale schande. Een symptoom van falend beleid van de overheid is de voedselbank. In hoeverre schamen gemeenten zich ervoor? Kunnen we dat afleiden uit de informatie op hun website?

Online info over maken geluidsopname
Van 23 tot en met 26 september 2020 hebben we onder alle 355 gemeenten een inventarisatie gedaan naar informatie over de spelregels voor het maken van een geluidsopname bij de gemeente door een burger. De conclusie is onthutsend: Bijna geen enkele gemeente heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken!