Sociale monitor

Update: do 23 juli 2020 - 17:01 uur

Het sociaal onderzoeksplatform dat Burgerheid.nl naast een kennisbank ook is, biedt ruimte voor publicatie van onderzoeksrapporten Sociale monitor.

Participatieplaats en premie

Onderzoeksresultaten: hoe gemeenten de re-integratievoorziening participatieplaats (en de bijbehorende premie) hebben verwerkt in hun lokale wet- en regelgeving.

We doen een doorlopende verkenning naar de online informatie van gemeenten over de re-integratievoorziening participatieplaats.

Inventarisatie online info participatieplaats per provincie.

We speuren naar de inzet van de participatieplaats onder een valse naam, de participatieplaats under cover.