Ray Heijder quotes

Bijgewerkt: vr 15 oktober 2021 - 11:44 uur

> Start

Ray Heijder kraamt zo nu en dan wat uit. De ene keer scherper dan de andere keer. Verzameld op deze pagina.

Op zich grappig - evenals vermoeiend - dat ik de drie leden van de commissie voor de bezwaarschriften voor gemeente Epe - die stevig juridisch zijn geschoold - telkens weer moet uitleggen dat AVG en WOB echt verschillend zijn. Kun je nagaan op welk hoog niveau ik werk en denk!

Hij die mij gezonden heeft en ik weten exact wat en waar ik ben geweest, waar ik nu mee bezig ben en waar ik heen zal gaan. Dat is voldoende.


Hoe meer gemeenteambtenaren mij dwarsbomen en tegenwerken, hoe meer ik energie krijg om hun verwerpelijke gedragingen te 'exposen'. Dat zal ze leren!


Ik spaar gemakkelijke standaard afwijzingen: "Inmiddels hebben wij een eerste selectie gemaakt en hebben wij de kandidaten geselecteerd die qua profiel het beste aansluiten op de functie. Helaas behoort u niet tot de kandidaten die voor een kennismakingsgesprek worden uitgenodigd."


 

Terwijl bijna iedereen denkt dat er kwade machten zijn die de tactiek van 'verdeel en heers' toepassen, is het in werkelijkheid zo dat God dit bewerkt om ons te laten zien dat we niet op de mensheid moeten vertrouwen, maar op Hem.


Maar goed, we zijn op het niveau van woordkluiverij aangekomen. Dat is altijd het kansloze moment waarop ik mij uit een conversatie terugtrek. Fijne dag verder.


Ik kan wel driftig (verplicht) solliciteren, maar het werk waar het systeem mij in wil douwen, kan veel beter door robots, arbeidsmigranten en statushouders worden gedaan. En zo denken de werkgevers er ook over. Ik ben bang dat ik dus kansloos ben.


Ik zou er bijna paranoïde van worden, maar ik weet wel beter... Telkens als ik bij mijn gemeente (of bij de gemeente van iemand die ik bijsta) iemand tref die oprecht wil helpen problemen op te lossen, is die persoon vlak daarna ineens buiten beeld! Wat een toeval!


Verbinden is niet heilig als het betekent dat er een ongelijk span ontstaat waarbij dat wat niets met elkaar gemeen heeft samensmelt. Dat is God tot een gruwel.


Ik knap steeds meer af op uitzendbureaus, maar het beroerde is dat de gemeente in haar surrealistische bubbel en verwrongen kijk op de arbeidsmarkt je als bijstandsgerechtigde verplicht om zaken met die commerciële dozenschuivers te doen.


Geïnspireerd door BOA-voorman en voormalig baas van de FNV, Ruud Kuin die reageerde op de afvallige Mona Keijzer:
Ik vind dat mijn volgers op Twitter hetzelfde moeten vinden als ik, ofwel dat we met één mond moeten spreken. Dat is goed voor het draagvlak voor mijn visie.


Heerlijk die Ad Melkert-achtige verontwaardiging die Pim Fortuyn opriep, nu te zien bij de deugratten in de Tweede Kamer als reactie op de titaniumsterke betogen van Thierry Baudet. Zo terg ik ook graag gespuis bij gemeenten en bezwaarschriftencommissies. YouTube: Baudet rekent af met linkse verontwaardiging!


We kunnen onze oorlog tegen de overheid niet winnen doordat die wordt gevoerd met haar spelregels.


Het is goed om doorlopend te illustreren dat er een grote kloof is tussen wat in de wetten is bepaald en wat de rechterlijke macht en bestuursorganen (zoals gemeenten) er in de werkelijkheid van maken en hoe de burgerheid daaronder lijdt.


Dat bestuursrechters en hun teams onbetrouwbaar zijn in het nadeel van burgers is inmiddels bekend en lijkt zo te mogen bestaan volgens een ongeschreven wet. Wat vooral nog een uitdaging is: Wat kunnen we er als burgerheid mee en tegen doen? Wellicht alleen maar laten zien!?


De schijn bestaat dat de rechters bij rechtbank Gelderland alles onder controle hebben wat er bij het team Bestuursrecht (griffie) speelt, maar ze hebben vaak geen flauw idee welke uitspraak ze in zaken doen. Net als bestuurders bij de gemeente tekenen ze blind in vol vertrouwen. Het komt ook voor dat een uitspraak zelfs helemaal niet is ondertekend door de rechter. Er staat in plaats van ondertekening een stempel met: "Is buiten staat mede te ondertekenen". Nou dan weet je helemaal genoeg, toch?"


In de Bijbel Romeinen 13:1 staat dat we ons aan het gezag van de overheid moeten onderwerpen omdat die is ingesteld door God. Maar de duivel heeft momenteel de macht op aarde en kan die geven aan wie hij wil (Lucas 4:6). En zie, dat gebeurt. Ook in Nederland. Gehoorzaam alleen God!