Verkenning: een verkooppunt

Update: do 12/1/2023 - 13:58

Psychologische veiligheid bij een commercieel verkooppunt is cruciaal voor de directie, het management, de verkoopmedewerkers en vooral voor de klanten.

Verkenning

Hier wordt in stappen verslag gedaan van een (geanonimiseerde) verkenning bij een commercieel verkooppunt. Ook wordt ingegaan op de vraag waarom ook daar psychologische veiligheid van groot belang is en wat de gevolgen zijn als die er niet (voldoende) is.

Nieuwe medewerker

We volgen voor deze verkenning een nieuwe medewerker op het verkooppunt. Deze is vrij hoog gekwalificeerd (mogelijk overgekwalificeerd), maar heeft nog geen specifieke relevante werkervaring.