1

Samengesteld probleem voor de gemeente

Burgerheid.nl
Probleemloos in de bijstand

Ben je officieel in de bijstand terechtgekomen en heb je een toewijzingsbesluit ontvangen, dan is een probleem dat jij had (tijdelijk) opgelost. Je kon niet meer (volledig) in je levensonderhoud voorzien en nu wel. Het probleem is echter niet weg, maar is bij jouw gemeente komen te liggen.

Samengesteld probleem

Als de nieuwe probleemeigenaar heeft jouw gemeente te maken met een samengesteld probleem en moet:

  1. periodiek algemene bijstand uitbetalen;
  2. ondersteunen bij arbeidsinschakeling;
  3. doorlopend het recht op bijstandsuitkering blijven vaststellen;
  4. soms bijzondere bijstand verlenen;
  5. beleid over de tegenprestatie opstellen en uitvoeren.

Bij dat samengestelde probleem moet zij rekening houden met:

  1. Rechtmatigheid (of het in de haak is volgens de wet- en regelgeving);
  2. Doelmatigheid (of het ergens toe leidt);
  3. Uitvoerbaarheid (of het mogelijk is);
  4. Behoorlijkheid (of het netjes verloopt).

Dat is voor een gemeente een stevige opgave! En dat net zoveel keer als het aantal bijstandsgerechtigden in haar bestand!


Dit is een artikel op www.burgerheid.nl in ‘Probleemloos in de bijstand
https://www.burgerheid.nl/probleemloze_bijstand/samengesteld-probleem-voor-de-gemeente/

Auteur: Ray Heijder