Samengesteld probleem voor de gemeente

Bijgewerkt: di 23 november 2021 - 23:41 uur

Een artikel in de reeks Probleemloos in de bijstand

Ben je officieel in de bijstand terechtgekomen en heb je een toewijzingsbesluit ontvangen, dan is een probleem dat jij had (tijdelijk) opgelost. Je kon niet meer (volledig) in je levensonderhoud voorzien en nu wel. Het probleem is echter niet weg, maar is bij jouw gemeente komen te liggen.

Door Ray Heijder


Samengesteld probleem

Als de nieuwe probleemeigenaar heeft jouw gemeente te maken met een samengesteld probleem. Zij moet jou:

  1. periodiek algemene bijstand uitbetalen;
  2. ondersteunen bij arbeidsinschakeling;
  3. doorlopend het recht op bijstandsuitkering blijven vaststellen;
  4. soms bijzondere bijstand verlenen;
  5. een tegenprestatie laten leveren.

Bij dat samengestelde probleem moet zij rekening houden met:

  1. Rechtmatigheid (of het in de haak is volgens de wet- en regelgeving);
  2. Doelmatigheid (of het ergens toe leidt);
  3. Uitvoerbaarheid (of het mogelijk is);
  4. Behoorlijkheid (of het netjes verloopt).

Dat is voor een gemeente een stevige opgave! En dat net zoveel keer als het aantal bijstandsgerechtigden in haar bestand!