Recht (blijven) vaststellen

Update: do 23/12/2021 - 12:19

Burgerheid.nl
Probleemloos in de bijstand
- Samengesteld probleem voor de gemeente

image_pdfimage_print

De gemeente heeft de wettelijke plicht om het recht op bijstand vast te stellen. Dat is geen eenmalige opdracht per aanvrager van deze voorziening, want ook als de bijstandsaanvraag is toegewezen of afgewezen blijft die plicht jegens de inwoner bestaan.

Rechtmatigheid

In de Participatiewet staat in artikel 43 dat het college van burgemeester en wethouders van een gemeente het recht op bijstand moet vaststellen. Deze handeling is nodig om te kunnen bepalen of bijstand moet worden toegewezen of afgewezen.

Als een bijstandsuitkering wordt toegewezen, dan wordt deze met terugwerkende kracht betaald vanaf de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om bijstand aan te vragen (de meldingsdatum). Een eventueel verstrekt voorschot wordt op de betaling(en) in mindering gebracht (dit kan ook om meerdere voorschotten gaan).

Doelmatigheid

Het doel van het vaststellen van het recht op een bijstandsuitkering is om te kunnen bepalen of iemand deze voorziening moet worden toegekend of afgewezen.

Dat het vaststellen van het recht vervolgens een doorlopend proces is, heeft als doel om blijvend te bepalen of iemand nog steeds gebruik mag maken van de voorziening.

Uitvoerbaarheid

Behoorlijkheid


Dit is een artikel op www.burgerheid.nl in 'Probleemloos in de bijstand' onder 'Samengesteld probleem voor de gemeente'

Auteur: Ray Heijder