Jij hebt geen probleem meer

Bijgewerkt: di 23 november 2021 - 23:57 uur

Een artikel in de reeks Probleemloos in de bijstand

Zit je in de bijstand, ofwel heb je recht op een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet? Dan heb je geen probleem. Je hád een probleem en de uitkering werd jouw (tijdelijke) oplossing!

Het is belangrijk dat jij je als bijstandsgerechtigde door niemand een probleem laat aanpraten, vooral niet door de gemeente (uitkeringsinstantie).

Door Ray Heijder


Het opgeloste probleem

Kort of langer geleden (misschien heel lang geleden) had je een probleem: je kon niet (meer) zelf in je levensonderhoud voorzien. Gelukkig hoef je daar in Nederland niet aan onderdoor te gaan, want we hebben een sociaal vangnet.

Voor het probleem van niet (meer) in je levensonderhoud kunnen voorzien, is er de oplossing algemene bijstandsuitkering die wettelijk is geregeld in de Participatiewet. Die oplossing is er als laatste redmiddel wanneer er geen andere oplossing is. Het is bedoeld als tijdelijke oplossing totdat je (weer) zelf in jouw levensonderhoud kunt voorzien.

Vanaf het moment dat je de algemene bijstandsuitkering schriftelijk toegewezen hebt gekregen (in een besluit) is jouw probleem voorlopig opgelost.

Het is dan niet zo dat jouw opgeloste probleem de wereld uit is; het is een samengesteld probleem van jouw gemeente geworden! Zij is de nieuwe probleemeigenaar.