Introductie: Probleemloos in de bijstand

Update: za 18/12/2021 - 13:24

Artikelenreeks
Probleemloos in de bijstand

In deze artikelenreeks een andere kijk op de bijstandsuitkering (de Participatiewet en van alles wat daaromheen speelt). Doel is om jou als bijstandsgerechtigde duidelijk te maken dat niet jij een probleem hebt, maar de uitkeringsinstantie (dat is jouw gemeente).

Volg het Twitter-account @burgerweerbaar voor mededelingen over nieuwe artikelen en updates.