Privacyverklaring

Update: do 12/1/2023 - 01:03

Dit is de privacyverklaring voor de website Burgerheid.nl, een particulier initiatief van R.M.F. Heijder (roepnaam: Ray, hierna 'initiatiefnemer'), wonende te Vaassen (gemeente Epe).

Ray Heijder legt met deze privacyverklaring graag verantwoording af binnen de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Burgerheid.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van het invullen van het contactformulier. De gegevens waar het om gaat zijn:

  1. Uw naam - voornaam en/of achternaam - (verplichte invoer)
  2. Uw e-mailadres (verplichte invoer)
  3. De naam van de organisatie van waaruit u contact legt (invoer niet verplicht)
  4. Uw inhoudelijke bericht (verplichte invoer)
  5. Uw IP-adres (wordt automatisch verkregen door Burgerheid.nl)

WAAROM?

Burgerheid.nl verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail contact met jou op te kunnen nemen als u daarom verzoekt of als daar aanleiding voor is op basis van uw inhoudelijke bericht.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Burgerheid.nl bewaart uw persoonsgegevens totdat er antwoord aan u is gegeven. Daarna worden deze verwijderd. Als u opnieuw contact opneemt over zo'n antwoord, is het daarom noodzakelijk dat u het door Burgerheid.nl gegeven antwoord meestuurt of nastuurt.

DELEN MET ANDEREN

Burgerheid.nl deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

De informatie die Burgerheid.nl deelt op de website - behoudens onderstaande uitzonderingen - geen persoonsgegevens.

Uitzondering geldt voor persoonsgegevens die toch al officieel openbaar zijn, in het bijzonder van personen in het openbaar bestuur. Denk hierbij aan naam/e-mailadres van een lid van het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, naam/e-mailadres van een gemeenteraadslid of naam/e-mailadres van een Functionaris gegevensbescherming (FG).

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Burgerheid.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag gericht op het verbeteren van de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Burgerheid.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Burgerheid.nl te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Burgerheid.nl heeft hier geen invloed op. Burgerheid.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES

Lees op een afzonderlijke pagina hoe Burgerheid.nl omgaat met cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Burgerheid.nl. Burgerheid.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bedenk hierbij dat Burgerheid.nl zoals verklaard uw persoonsgegevens bewaart totdat er antwoord aan u is gegeven, waardoor er in de praktijk het antwoord zal zijn dat er geen persoonsgegevens zijn waardoor inzage, correctie of verwijdering niet van toepassing kan zijn.

BEVEILIGEN

Burgerheid.nl is geen organisatie met inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een officieel register. Het is een particulier initiatief.

De initiatienemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Burgerheid.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Burgerheid.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via het contactformulier. Alles wat met dit contactformulier (of via @info@burgerheid.nl) wordt verzonden, komt alleen bij de initiatiefnemer terecht en wordt niet gedeeld met derden.

U kunt de initiatiefnemer ook bereiken op zijn eigen e-mailadres rmfheijder@gmail.com of raymondheijder@gmail.com.