Wat zijn persoonsgegevens?

Bijgewerkt: ma 15 maart 2021 - 22:28 uur

> Privacyrechten (AVG)

Je naam, adres, woonplaats en geboortedatum zijn persoonsgegevens. Maar er zijn nog veel meer soorten gegevens die wettelijk tot persoonsgegevens worden gerekend. Jij zou je daar meer over moeten weten. Oh ja? Ja!

De AVG regelt wat er wel en niet mag met jouw persoonsgegevens. Daarom is het belangrijk om te weten wat een persoonsgegeven precies is.

Jouw persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct met jou als individu te maken hebben, maar ook gegevens die op jou zijn terug te voeren.

Laten we ons voor hier even beperken tot persoonsgegevens die de gemeente kan verwerken.

Register van verwerkingen

In het register van verwerkingen (of register van verwerkingsactiviteiten) van de gemeente kun je zien waarvoor zij persoonsgegevens gebruikt. Het register is onderdeel van de verantwoordingsplicht die de gemeente heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het register bevat onder meer de volgende informatie:

  1. de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens;
  2. het doel van de verwerking van de persoonsgegevens;
  3. van welke personen persoonsgegevens verwerkt worden;
  4. welke persoonsgegevens verwerkt worden;
  5. de bewaartermijn van de gegevens;
  6. met wie de persoonsgegevens gedeeld worden;
  7. wat de rechtmatige grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Doordat dit per type verwerking kan verschillen, kom je in het register een onderverdeling daarin tegen.

Het is interessant om een wat dieper in zo'n register te duiken, want dat leert je meer over wat persoonsgegevens zijn.