Bezwaarprocedure

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 11:42 uur

> Privacyrechten (AVG)
> Speurtocht uitzondering rectificatierecht

"Uw rectificatieverzoek wordt afgewezen omdat de persoonsgegevens die u wilt rectificeren een professionele indruk, mening en conclusie van de organisatie betreffen."

Door Ray Heijder

In bezwaar

Over een rectificatieverzoek moet een beslissing worden genomen door de gegevensverwerkende organisatie. Een dergelijke beslissing van een bestuursorgaan (zoals een gemeente) is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Ik ben in bezwaar gegaan tegen meerdere besluiten waarbij gemeente Epe mijn rectificatieverzoek heeft afgewezen op grond van de passage 'professionele indruk, mening en conclusie van de organisatie'.

Het doel van mijn bezwaarschriften is om de besluiten te laten intrekken en te vervangen door besluiten waarin mijn rectificatieverzoeken wel worden toegewezen.

Ook voor de speurtocht

Mijn bezwaren zijn ook nuttig bij mijn speurtocht. Ik schrijf namelijk in de bezwaarschriften:

De motivering voor het afwijzen van mijn aanvraag schiet tekort. Er ontbreekt een verwijzing naar de wet voor de stelling dat geen rectificatie kan worden gevraagd als belanghebbende het niet eens is met een professionele indruk, mening of conclusie.

Laat de gemeente daar maar eens een gemotiveerd antwoord op geven!

Daarvoor moet gemeente Epe misschien ook Googelen.

Of zou zij de weg vinden naar de wettelijke grondslag?

Voorbeeld

Een voorbeeld is één van mijn bezwaren dat zich op onder meer de passage richt, is het bezwaar tegen besluit 223390.