Privacyrechten (AVG)

Bijgewerkt: ma 15 maart 2021 - 23:50 uur

Je hebt er recht op dat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving.

Je hebt het recht (privacyrecht) om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. De wet stelt daaraan voorwaarden, het kan niet altijd. Als je een beroep doet op dit recht dat heet dat 'privacyrecht uitoefenen'.

Alleen eigen gegevens

Het is om privacy redenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. Daarom moet je bij een verzoek altijd jezelf kunnen identificeren.

Verzoek is een aanvraag

Jouw verzoek om inzage in jouw persoonsgegevens, of aanpassing of verwijdering daarvan is een aanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat er een besluit van de gemeente op moet volgen waartegen je eventueel in bezwaar kunt gaan.

Zie erop toe dat je een besluit krijgt. Dring er eventueel op aan!

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Elke gemeente is verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Sommige gemeenten noemen de FG de 'privacy officer'. Deze functionaris heeft een onafhankelijke plek bij de gemeente. Het is belangrijk dat deze binnen die overheid herkenbaar is, maar ook daarbuiten voor alle belanghebbenden zoals jij.

De gemeente is ook verplicht om de gegevens over de FG openbaar bekend te maken. Vaak gebeurt dit op de gemeentelijke website en is dat via zoeken op 'privacy' en/of 'privacyverklaring' te vinden.

De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt landelijk toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Gemeenten moeten hun FG bij de AP aanmelden via een online aanmeldingsformulier. De AP legt de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de FG vast, alsmede of de FG in dienst van de gemeente zelf extern is ingehuurd.

Klachten

Heb je klachten over de manier waarop de gemeente omgaat met de verwerking van je gegevens en/of jouw verzoek(en) daaromtrent, probeer die eerst aan te kaarten bij de ambtelijke organisatie van de gemeente. Kom je er samen niet uit, dan kun je klagen bij de FG. Als dat niet tot tevredenheid leidt, kun je ook nog naar de AP stappen.

Niet eens met besluit? Ga in bezwaar!

Als je het niet eens bent met het besluit dat moet volgen op jouw AVG-verzoek, dan is klagen niet de voor de hand liggende stap, maar doe je er goed aan in bezwaar te gaan. In het besluit moet staan hoe je dat kunt doen. Dat heet de 'rechtsmiddelenclausule'.

Vragen over deze pagina?

Voor vragen over deze pagina op Burgerheid.nl kun je gebruikmaken van het contactformulier.