Pw – H3 – P3.4 – Artikel 34. Vermogen

Update: do 23 juli 2020 - 16:48 uur

> Pw > h3 > p3.4

Vermogen en recht op algemene bijstand

In lid 1 ligt vast wat onder vermogen wordt verstaan in relatie tot de algemene bijstandsuitkering.

Ook is bepaald wat niet als vermogen in aanmerking wordt genomen.

Er is een objectieve vermogensgrens die afhankelijk is van de situatie van de bijstandsgerechtigde.