Participatiewet hoofdstuk 3 paragraaf 3.4. Middelen

Update: do 23 juli 2020 - 13:00 uur

> Pw > h3

Paragraaf 3.4 ziet op de inkomens- en vermogensbestanddelen (middelen) die worden meegewogen bij het vaststellen van het recht op een algemene bijstandsuitkering.

Artikelen

Paragraaf 3.4 bestaat uit vier artikelen: