Pw – H1 – P1.2 – Artikel 7. Opdracht college

Update: wo 29 juli 2020 - 22:31 uur

> Pw > h1 > p1.2

In dit artikel ligt vast wat de opdracht van het college van elke gemeente is. Het college maakt samen met de gemeenteraad onderdeel uit van het bestuur van een gemeente. Het is een bestuursorgaan. De volledige naam van het college is: college van burgemeester en wethouders.

Lid 1 van dit artikel vertelt wat het college moet doen: ondersteunen bij arbeidsinschakeling, bijstand verlenen en invulling geven aan de tegenprestatie.

Lid 2 bepaalt iets over samenwerking met het UWV.

Lid 3 sluit uit wanneer ondersteuning bij arbeidsinschakeling niet van toepassing is.

Lid 4 bepaalt dat het college niet alles zelf hoeft te doen maar onder voorwaarden anderen mag inschakelen.

Lid 5 bepaalt dat voor lid 2, lid 3 en lid 4 regels kunnen worden gesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Lid 6 noemt een uitzondering op lid1. Daarbij verleent het college geen bijstand.

Lid 7 heeft het over de uitzondering dat het college personen ondersteunt terwijl de uitkering door het UWV wordt verstrekt.

Lid 8 bepaalt dat de re-integratievoorziening participatieplaats niet van toepassing is voor personen die jonger dan 27 jaar zijn.

Lid 9 maakt een uitstapje naar een andere wet: Wet sociale werkvoorziening.

Lid 10 bepaalt een uitzondering voor de tolkvoorziening.