Participatiewet

Update: wo 2 september 2020 - 14:07 uur

De Participatiewet (Pw) is een Nederlandse wet die is ingegaan op 1 januari 2015. De wet vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en Wajong.

Verkenning

Burgerheid.nl doet een verkenning op de Participatiewet door in willekeurige volgorde in te zoomen op onderdelen (artikelen) van deze wet.
Het is een eigen interpretatie van Burgerheid.nl waar geen rechten aan te ontlenen zijn. De wet zelf is uiteraard altijd leidend.

Denk je mee? Correct us when we are wrong!

Hoofdstukken

De Participatiewet bestaat uit acht hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1. Algemeen
  • Hoofdstuk 2. Rechten en plichten
  • Hoofdstuk 3. Algemene bijstand
  • Hoofdstuk 4. Aanvullende inkomensondersteuning en aanpassing bedragen
  • Hoofdstuk 5. Uitvoering
  • Hoofdstuk 6. Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten
  • Hoofdstuk 7. Financiering, toezicht en informatie
  • Hoofdstuk 8. Slotbepalingen