Ontvangstbevestiging ingebrekestelling aanvraag ontheffing mondkapjesplicht

Bijgewerkt: za 24 juli 2021 - 15:17 uur

Slachtoffer van anticipatoire angst

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt als reactie op de ingebrekestelling een ontvangstbevestiging. Dat is op zich netjes, maar inhoudelijk is er een probleem.

Mondkapje
Slachtoffer van anticipatoire angst

Een ingebrekestelling is bedoeld om een bestuursorgaan te bewegen om binnen twee weken alsnog een besluit te nemen. Als het bestuursorgaan vervolgens in de ontvangstbevestiging aangeeft een beantwoordingstermijn van zes weken te hanteren, raakt de kwestie tussen wal en schip.

Op 23 juli 2021 gaat de dwangsom lopen als er nog geen besluit is genomen en kan de aanvrager in direct beroep gaan bij de rechtbank.

  1. Aanvraag van 14 december 2020
  2. Ontvangstbevestiging 17 december 2020
  3. Ingebrekestelling

Ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging