Besteding individuele inkomenstoeslag

Bijgewerkt: wo 10 maart 2021 - 20:05 uur

> Online inventarisaties

Vrije besteding (naar eigen inzicht)

De individuele inkomenstoeslag mag door de belanghebbende vrij worden besteed, anders gezegd: naar eigen inzicht. Dit houdt automatisch in dat de gemeente zich niet moet bemoeien met de besteding van de individuele inkomenstoeslag. Doet zij dat wel, dan doet zij afbreuk aan de begrippen ‘vrije besteding’ en ‘naar eigen inzicht’. Bovendien is het betuttelend en zet het burgers op voorhand in de hoek van tekortschietend verantwoordelijkheidsbesef.

Dergelijke bemoeienis is derhalve DUBIEUS (ook als het met goede bedoelingen is) en dus verwerpelijk.

Veel verwerpelijker (MISLEIDEND) is als de suggestie voor besteding van de toeslag van dwingende aard is. Dan wordt zelfs de Participatiewet geschonden. Dat geldt ook als er voorwaarden worden gesteld die in de wet niet voorkomen.

Inventarisatie per provincie