Nee Nebukadnessar!

Update: do 6/1/2022 - 14:10

Burgerheid.nl
Blog

image_pdfimage_print

Buigen voor een beest! Wie wil dat nou? De vraag is eerder of je wat te willen hebt en als dat niet zo is, weiger jij te buigen ondanks de gevolgen waarmee wordt gedreigd?

De mondkapjesplicht en de coronavaccinaties zijn voorprogramma's op de openbaring van een beest van een dictator in de toekomst. Wanneer dat zal zijn, weet geen mens. We kunnen alleen de voortekenen zien als we dat tenminste willen.

Dictator koning Nebukadnessar

In een oude tijd, heel lang geleden ten tijde van het Nieuw-Babylonische Rijk, waande dictator koning Nebukadnessar zich een god. Hij liet een gouden afgodsbeeld oprichten en tijdens ceremonies moest iedereen dat aanbidden. Dat gebeurde op een vlakte waar de menigte bijeen was. Zodra er muziek van diverse instrumenten klonk, moest iedereen door de knieën en buigen. Niemand durfde dat te weigeren, want de straf was niet misselijk: in een brandende oven geworpen worden.

Drie wappies

Tijdens één van de ceremonies waren er drie lefgozers, Sadrach, Mesach en Abed-Nego genaamd. Tegenwoordig zouden we ze waarschijnlijk wappies noemen. Zij vertikten het om te buigen voor het afgodsbeeld ook al maakten ze deel uit van het bestuur van de koning. Ze werden bij de woedende dictator gebracht en die gaf ze nog een kans om alsnog te gehoorzamen en vroeg daarbij welke god hen anders zou beschermen.

De drie dappere mannen vonden het niet nodig om op die vraag te beantwoorden. Ze verklaarden dat zij alleen God dienden en dat Hij hen wel zou redden uit de brandende oven. Ze zeiden er nog bij dat zelfs al zou dat niet gebeuren, dat zij dan nog steeds niet de afgod zouden aanbidden.

Sadrach, Mesach en Abed-Nego zeiden 'Nee Nebukadnessar!' en vervolgens liet de woedende koning het drietal in een zevenmaal heter gestookte oven werpen.

Maar het trio bleef ongedeerd. De dictator schrok zich rot en onderwierp zich ook aan God.

Vandaag buigen voor Rutte en Co?

In onze tijd is ook weer een massa bijeengebracht. Dit keer heet het afgodsbeeld 'Corona'. Alles wordt daaraan geofferd. Niets is nu belangrijker dan de bestrijding van het killervirus COVID-19.

Minister-President Mark Rutte en zijn trouwe covidvazal Hugo de Jonge (tot 10 januari 2022 en vanaf dan Ernst Kuipers) dwingt iedereen een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Ze willen dat een ieder gehoorzaamt en lappen de ooit zo heilige Grondwet aan hun laars.

De stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten (zoals de hele kliek rond de dictator vroeger werd genoemd, het kartel en establishment, zeg maar) brengen er ook vandaag niets of nauwelijks iets tegenin.

Waar zijn de Sadrachs, Mesachs en Abed-Nego's?

Nebukadnessar bleek uiteindelijk te zwichten voor God, maar Rutte & Co, lijken hardnekkige tirannen, volledig van God los. Ze hebben ook de politici die naar eigen zeggen christen zijn (maar ondertussen honden zijn die naar hun eigen braaksel zijn teruggekeerd) voor zich gewonnen.

Ze kunnen het er echter alleen doordrukken doordat het volk (de burgerheid) zichzelf aan het verraden is door slaafs door de knieën te gaan en zelfs om de mondkapjesplicht en coronavaccinaties te smeken.

Wie durft en kan de onderdrukking weerstaan en de gevolgen daarvan dragen? De spoeling wordt steeds dunner.


Dit is een artikel op www.burgerheid.nl in 'Blog'
https://www.burgerheid.nl/nee-nebukadnessar/

Auteur: Ray Heijder

Eerste publicatie in november 2020
Opnieuw uitgebracht op 6 januari 2022