Misbruik van de term ‘passende arbeid’

Bijgewerkt: wo 24 februari 2021 - 23:47 uur

> Burgerexperimenten
> In je hemd staan in de bijstand
> De wet

Er zijn uitvoerende ambtenaren bij gemeenten die hardnekkig de term 'passende arbeid' misbruiken. Een voorbeeld daarvan is gemeente Apeldoorn (die ook in opdracht van gemeente Brummen en gemeente Epe werkt).

We bekijken dat verder aan de hand van de casus van Ray Heijder.

Voorbeeldpassage

De onderstaande passage komt uit een concept (nog officieus) Plan van Aanpak voor Ray Heijder. We leggen deze passage langs de Participatiewet om te onderzoeken of deze rechtmatig is.

Passage uit Plan van Aanpak

Elke vorm van arbeid

Nergens in de Participatiewet staat dat een bijstandsgerechtigde op elke vorm van arbeid moet solliciteren! In de Participatiewet komt de term 'passende arbeid' niet voor.

De algemene arbeidsverplichting is volgens artikel 9 eerste lid onder a:

Naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen, deze aanvaarden en behouden.

Daar staat niets over elke vorm van arbeid. Het is een verzinsel van gemeente Apeldoorn waarbij ze de term 'passende arbeid' onrechtmatig toepast. Ook in andere gemeenten zijn er zulke fantasten.

Niet alle arbeid is passend

Los van dat 'passende arbeid' wordt misbruikt, is het onzin dat alle arbeid passend is. Dit is door de gemeente uit de duim gezogen als omgekeerde beredenering. Het kan niet op wetgeving steunen.

Een belanghebbende verplichten om op elke vorm van arbeid te solliciteren, houdt dus wettelijk geen stand.

Gelet op het voorgaande is dus het maken van een uitzondering voor de eerste twee maanden voor Ray Heijder nergens op gebaseerd, dus onzin.

Bestaat de term 'passende arbeid' dan niet?

Dat 'passende arbeid' niet in de Participatiewet voorkomt, wil niet zeggen dat de term niet bestaat.

We komen 'passende arbeid' tegen in artikel 24 van de Werkloosheidswet.

Maar de Werkloosheidswet is niet van toepassing op bijstandsgerechtigden!