Mediation met je gemeente? Niet doen!

Bijgewerkt: do 7 oktober 2021 - 11:56 uur

> Start

Komt het zover dat jouw gemeente bij een conflict met jou mediation aanbiedt, meestal via mandaatbange managers, ga daar dan niet in mee! Op deze pagina legt Ray Heijder als ervaringsdeskundige uit waarom je het aanbod van de gemeente moet afwijzen.

Door Ray Heijder


Blind voor de inhoud

Als een gemeente je in een conflict mediation aanbiedt, is dat meestal om door te gaan op dezelfde manier als die zij gewend is jegens jou, namelijk het voortdurend afleiden van de inhoud van wat jou bezwaart. Dat wat jou eigenlijk al die tijd heeft gefrustreerd. Dit terwijl de gemeente inmiddels heel goed weet wat jou dwarszit, maar waarmee zij de confrontatie niet aan wil gaan, laat staan de consequenties onder ogen wil zien, zoals de noodzaak van reparatie (herstel) jegens jou.

Een mediator is namelijk iemand die zich bewust niet met de inhoud van een conflict bezighoudt, maar alleen regie neemt over het proces. Dat proces is dat de gemeente en jij nog steeds zelf het conflict moeten oplossen.


Eigen belang gemeente

De gemeente zal bij het aanbieden van mediation op gewiekste wijze doen alsof zij het beste met jou voorheeft, dat het echt gaat om jou. Zij zal stellen dat het vooral voor jou veel negatieve energie kost als 'we op dezelfde conflictueuze voet verder gegaan'. Waarschijnlijk zal er ook de opmerking gebaseerd op neurolinguïstisch programmeren (NLP) zijn:

Als we zo doorgaan, komen we er nooit uit. Niet dat je geen democratisch recht hebt op naar de rechter gaan, maar dat haalt uiteindelijk toch niets uit.

Let op:
De gemeente is bij het aanbieden van mediation nooit uit op jouw belang, maar op eigenbelang. Dat belang is dat ze van het gezeik met jou af wil zijn (tot een 'closure' wil komen) omdat het een druk legt op haar uitvoeringsorganisatie of omdat ze geen precedenten wil scheppen.

Bedenk dat wanneer de gemeente het echt goed met jou voor zou hebben, zou doen wat zij behoort te doen in plaats van met mediation daarvan af te leiden en tijd te rekken.


Misbruik bevoegdheid

Het niet gebruiken van een bevoegdheid op het moment dat dit nodig is, is ook een vorm van misbruik van bevoegdheid. Daar is een juridische term voor:

Detournement de pouvoir

Dat is vertaald 'machtsverdraaiing' of 'afwending van bevoegdheid' of 'machtsafwending' en er staat een wettelijk verbod op.

In veel gevallen komt het niet doen wat de gemeente geacht wordt te doen en in plaats daarvan het aanbieden van mediation neer op het plegen van een onrechtmatige overheidsdaad!

Het schrijnende is dat de Rechtspraak ook nogal eens mediation voorstelt. Dat heet dan 'mediation naast rechtspraak'. Gelukkig is het daarbij wel zo dat rechters snel overtuigt zijn als de partijen die tegenover elkaar staan (of één van de partijen) mediation niet zien (of ziet) zitten. Dan roept de rechter al snel dat mediation het in de situatie niet gaat worden.


Maar waardoor is het misbruik dan?

Dat ga ik je nu uitleggen.

Degene die jou namens de gemeente (het college van burgemeester en wethouders) mediation aanbiedt, heeft ook de bevoegdheid (of zoals ze dat noemen 'mandaat') om de gemeente (alsnog) te laten doen wat zij eigenlijk behoort te doen, waardoor er helemaal geen conflict meer hoeft te zijn en dus ook geen mediation.

Mediation richt zich op het vinden van een oplossing in een conflict, maar als reeds bekend is wat de oplossing is, dan is mediation slechts zoeken naar de bekende weg!

Als de gemeente niet (alsnog) doet wat zij hoort te doen, gebruikt zij haar bevoegdheid niet. Dat is schending van het verbod op detournement de pouvoir. Ze maakt het met het aanbieden van onnodige mediation nog erger en nog veel duurder!


Wat kun je doen?

Heel simpel:

Het aanbod van de gemeente afwijzen met het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om (alsnog) gebruik te maken van de bevoegdheid om te doen wat de gemeente geacht wordt te doen.