Machtsverdeling

De burgerheid staat bloot aan meerdere machten

In Nederland kennen we een verdeling van machten die Trias Politica wordt genoemd (ook aangeduid met driemachtenleer en scheiding der machten). Deze staatsinrichting voert terug op het werk van de Franse filosoof Charles de Montesquieu. Het is een alternatief voor het Franse absolutisme waarbij de macht volledig lag bij de vorst (de koning).

De drie machten van de Trias Politica zijn:

  • wetgevende macht,
  • uitvoerende macht en
  • rechtsprekende macht.

Verder wordt er soms gesproken over andere machten buiten de Trias Politica die in het bijzonder de aandacht trekken bij de bewustwording die Burgerheid.nl wil aanmoedigen. Denk hierbij aan het ambtelijk apparaat, lobbyisten, media en organisatie- en adviesbureaus. Die worden vaak aangeduid met ‘vierde macht’ of ‘schaduwmacht’. Op Burgerheid.nl duiden we de machten buiten de Trias Politica aan als ‘Het Netwerk’.

Verder is er nog een term, maar die suggereert doorgaans een samenzwering: ‘vijfde colonne’ (in de Verenigde Staten vergelijkbaar ‘Deep State’).