Waarom steeds via gemeente Epe?

Bijgewerkt: di 11 mei 2021 - 08:53 uur

> Start
> Maatwerk en menselijke maat
> Schending verbod op vooringenomenheid

Gemeente Epe houdt zich aan de protocollen, maar die zijn dan ook verrekte handig om weg te kijken en geen verantwoordelijkheid te nemen. Typisch Epe.


Reactie op doorzendbericht gemeente Epe

Geachte [naam klachtcoördinator],

Dat u deze - en andere klachten - doorstuurt naar gemeente Apeldoorn begrijp ik.

Ik stuur de klachten steeds in via gemeente Epe zodat dit bestuursorgaan als opdrachtgever en eindverantwoordelijke achteraf in elk geval niet 'Wir haben es nicht gewusst' kan zeggen. Er komt een dag dat ik gemeente Epe aansprakelijk kan en zal stellen voor het jarenlang wegkijken, maar zover is het nu nog niet.

Met vriendelijke groet,

R.M.F. Heijder


Doorzendbericht gemeente Epe

Beste heer Heijder,

Op 10 mei 2021 heeft u bij ons een klacht ingediend. Uw klacht gaat over de manier waarop u bent behandeld door de trajectregisseur van de gemeente Apeldoorn op 10 mei 2021.

Uw klacht heb ik voor behandeling doorgestuurd naar [naam klachttencoördinator], klachtencoördinator van de gemeente Apeldoorn (artikel 2:3 Awb). De trajectregisseur is in dienst van de gemeente Apeldoorn en is ondergeschikt aan het college van de gemeente Apeldoorn (artikel 9:1 Awb).

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

[naam klachtencoördinator]
klachtencoördinator.